Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Så förebygger du driftstopp i din digitala miljö

Så förebygger du driftstopp i din digitala miljö

Så förebygger du driftstopp i din digitala miljö

Fördelarna med att anlita en SOC

Ett driftstopp på ett par timmar kan leda till stora intäktsförluster eller ökade kostnader för ett företag. De flesta företag arbetar därför aktivt med att försöka förebygga driftsstopp, men i dagens snabbrörliga digitala landskap kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. Att ta hjälp av någon som arbetar med att driftsäkra digitala miljöer dygnet runt kan vara ett första steg.

Idag lever vi i en mycket digital värld med alla fördelar som det innebär. Digitaliseringen förenklar, förbättrar och ökar vår flexibilitet – men det gör oss också mer sårbara. Ett driftstopp kan vara förödande för en liten verksamhet och ett dataintrång en komplett mardröm. Att allt fler företag digitaliseras medför en hel del risker där säkerhetsincidenter inte bara kan resultera i allvarliga ekonomiska förluster utan till och med skada varumärket så pass mycket att det inte går att reparera. Dessutom arbetar väldigt många hemifrån idag och är beroende av organisationernas VPN-lösningar; skulle de plötsligt sluta att fungera sitter tusentals användare utan nät och därmed risken att all verksamhet stannar av.

Definitionen av en SOC

För att förebygga de digitala riskerna som driftstopp och dataintrång kan föra med sig blir det allt vanligare att ta hjälp av en SOC – Security Operations Center, vilket är en central enhet som arbetar med övervakning, drift, säkerhetsanalys och IT-säkerhet. Man anlitar helt enkelt en extern part som arbetar både proaktivt och reaktivt för att förbättra IT-strukturen. Proaktivt genom att till exempel uppdatera mjukvara och säkerställa att ”best practice” följs och reaktivt med övervakning dygnet runt. Albin Håkansson har arbetat som Network Security Engineer på Orange Cyberdefense i sex år och menar att det finns mycket organisationer kan göra själva för att förebygga driftstopp, men att en SOC erbjuder spetskompetens under dygnets alla timmar.

– Det allra viktigaste är att ha god kännedom om sin miljö, att man konfigurerar enligt ”best practice”, undersöker potentiella problem genom övervakning och säkerställer att mjukvaran är på en stabil version. Det kan vara svårt för många företag att hitta resurser till detta och då kommer vi in i bilden. Vi har gedigen kunskap, samlad erfarenhet och är bemannade tjugofyra-sju. Drabbas du av driftstopp är det ”alle man till pumparna” som gäller för att lösa det, säger Albin Håkansson.

 

Så förebygger du driftstopp i din digitala miljö
– 
Fördelarna med att ta hjälp

Albin Håkansson är en del av ett SOC-team på omkring 20 personer som hjälper kunder över hela världen, både små och stora företag, att säkra sin driftmiljö. De försöker alltid arbeta efter ”best practice” när det kommer till stabila konfigurationer, smidiga uppgraderingar och effektiv felsökning. Enligt Albin är de främsta fördelarna med att anlita en SOC tillgången till spetskompetens dygnet runt och att det är en enorm avlastning för många.

 

 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.