Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Nätverkssäkerhet

Nätverkssäkerhet inkluderar en mängd utav olika parametrar vars primära uppgift är skydda användningen och integriteten hos datan och nätverk.

Vad är nätverkssäkerhet?

Alla aktiviteter vars syfte är att skydda nätverk och data kallas nätverkssäkerhet. Nätverkssäkerhet omfattar både program- och maskinvara och består av metoder, processer och policys. Tillsammans kan de exempelvis övervaka och upptäcka obehörig åtkomst i nätverket.

 

Vilka typer av företag använder nätverkssäkerhet?

Nätverkssäkerhet finns i en mängd utav olika datanät, både publika och privata. Detta innebär att alla företag och organisationer har en form av nätverkssäkerhet.

 

Varför behövs nätverkssäkerhet?

Nätverssäkerhet behövs för att rätt användare ska få tillgång till rätt data och system. Angripare stängs ute och kan inte utnyttja informationen. Ett av de enklaste och vanligaste sättet att skydda ett nätverk är att ge det ett unikt namn och lösenord dvs enfaktorautentisering. Om ett företag vill öka sin säkerhetsnivå finns det flera andra olika lösningar som bland annat tvåfaktorsautentisering, 2FA. En identitetskontroll som är elektronisk och förekommer i två olika steg. Detta innebär att när en användare behöver logga in behöver användaren bevisa i två steg att att han/hon är en validerad användare. Vanligtvis med ett lösenord och en slumpmässig genererad kod. Om användaren loggar in med rätt lösenord men fel genererad kod blir användaren blockad.

Åtkomstkontroll

Ni måste känna til alla enheter och användare för att ha möjligheten att avvisa eventuella intrång. I vissa fall kan ni blockera klienter som inte uppfyller kraven eller ge dem en begränsad åtkomst.

 

Vad behöver företag tänka på?

Se till att regelbundet aktivera uppdateringar antivirusprogram och brandväggar för att upptäcka malware etc.

Personalen anses vara det största hotet när det gäller cybersäkerhet. Därför är det viktigt att utbilda personalen löpande för att minimera riskerna för att de utsätter företaget för risker. Självfallet handlar det inte uteslutande om medvetna handlingar. Brister i utbildning samt okunskap är bidragande faktorer när det gäller cyberhot.

Omvärldsbevakning är en viktig del när det gäller IT-säkerhet. Kartlägg vilka nya hot som beskrivs på webben och analysera riskerna med fokus på er verksamhet ochutöka ert företags kapacitet i tid.

Läs alla rapporter noga och övervaka brandväggens trafik. Skadlig verksamhet kan förekomma trots uteblivna varningar. Se till att det finns personer som kan analysera och tolka datan och var beredd att vidta nödvändiga åtgärder.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.