Search

En personlig, målinriktad och risktagande ledare

Hur lyckas en kvinna leda Orange Cyberdefense Norway - och samtidigt vara en viktig medlem i företagets globala ledningsgrupp? Det handlar om en ledarstil som bygger på en framåtblickande personlighet och en del hårt förvärvade erfarenheter från tidigt i hennes karriär. Och en och annan paus för att dansa balett.

I november 2022 tillträdde Kaja Narum tjänsten som Senior Vice President för Global Service Lines på Orange Cyberdefense, där hon ansvarade för företagets utveckling av managed services på global nivå. Som om detta inte vore tillräckligt utmanande tog hon i maj 2023 även på sig rollen som tillförordnad verkställande direktör för Orange Cyberdefense Norge.

Hur kan en person hantera två så krävande roller samtidigt? Vilken typ av planer har hon för att få detta att fungera? Vart vill hon ta Orange Cyberdefense i Norge? Och vilken typ av ledarskapsstil har hon som kan fungera i båda rollerna? För att besvara några av dessa frågor tog vi ett snack med den ambitiösa och erkända säkerhetsexperten.

- "Min ledarstil är vem jag är som person. På jobbet kanske jag är mer balanserad i vissa situationer än jag är hemma, men annars är jag i stort sett likadan hemma som på jobbet. Jag är den jag är - och det är väldigt viktigt för mig. Det skulle vara problematiskt om jag var tvungen att ta på mig en roll så fort jag gick in på kontoret", säger hon.

Nyfikenhet och kalkylerad risk

För att veta något om Kaja Narums ledarstil är det med andra ord viktigt att studera hennes personlighet. Hon framhåller själv att hon alltid har välkomnat förändringar och är bra på att se möjligheter. Och inte minst att hon är beredd att ta risker, även där andra kanske inte gör det. Hon betonar att det är en kalkylerad risk.

- "Jag brukar fråga mig själv om det kan döda mig. Om svaret är nej, kan jag göra det. Det är mitt personliga mantra. Jag är också väldigt nyfiken. Jag älskar att lära mig, och det är något jag har haft med mig ända sedan jag gick på dagis. Det är något som gäller lika mycket privat som yrkesmässigt. Att lära mig, ta reda på saker och utvecklas kommer bara att göra mig till en bättre person och ledare", säger hon.

I en tidigare befattning berättade en kollega för henne att hon var ett klassiskt exempel på en T-formad ledare. Det vill säga någon som gärna delar med sig av kunskap och expertis till andra ledare i organisationen (den horisontella delen av T:et), samtidigt som hon är fast besluten att optimera resultatet för sitt eget team inom organisationen (den vertikala delen av T:et). Kaja har också en annan definition av varför hon är en T-formad ledare:

- "Formen på T:et symboliserar att jag har både djup och bredd. Jag har jobbat med cybersäkerhet under hela min karriär, så jag har djupet. Genom att ha skaffat mig ledarerfarenhet under många år har jag också fått bredd. Både min expertis och min ledarstil utvecklas ständigt. För ju bredare och djupare jag kan bli, desto mer värde kan jag tillföra", förklarar hon.

-"Men tillbaka till din personlighet. Kan du berätta något om dig själv som dina kollegor kanske inte redan vet?

- Tja... Jag är väldigt intresserad av mode och inredningsdesign. Jag är egentligen en nattuggla, men jag tvingas vara en morgonmänniska. Jag dansar också balett i två timmar varje söndag eftermiddag.

Ja/nej och den stora bilden

När det gäller att bemästra två omfattande och krävande ledarroller samtidigt är det kanske inte så konstigt att tidshanteringen är hennes största utmaning. "Det handlar mycket om vad hon kan och inte kan säga 'ja' till.

- "Jag måste vara ganska strikt med det. Frågan är hur jag kan sätta gränser för min arbetsdag. Så min största utmaning är nog att säga nej till saker på ett rakt och positivt sätt. Det är inte lätt", säger hon.

Det här är en utmaning som hon insåg tidigt i sin karriär. Hon har arbetat för flera nystartade företag, där tidshantering ofta är en vanlig ingrediens i vardagen.

- "Det var där jag lärde mig när jag skulle säga ja och nej. I start-ups har man ofta en roll som täcker ett väldigt brett fält med många olika uppgifter. Det innebär att man måste prioritera hårt.

Under den här perioden fick hon också många värdefulla lärdomar av att göra misstag.

Globala värderingar med en norsk touch

Det råder ingen tvekan om att den här kvinnan har personlighet. Och som vi nu har lärt oss kommer denna personlighet, i kombination med tidigare erfarenhet och strikt tidshantering, att påverka hur hon kommer att ta sig an sina uppgifter i framtiden. Detta blir mycket tydligt när vi frågar vilka planer hon har för Orange Cyberdefense Norge i framtiden.

- "Avdelningen i Norge är en liten del av Orange Cyberdefense globalt, men vi är ett mycket starkt och kapabelt team. Den här rollen har gett mig möjlighet att hjälpa företaget att staka ut en kurs och se till att det vi gör på en daglig basis leder oss i den riktningen.

Hon förklarar också att Orange Cyberdefense Norge kommer att kopplas närmare till företagets globala värderingar, samtidigt som hon är angelägen om att inte förlora den särprägel som de har i Norge.

- "Vad fungerar bäst här? Hur kan vi ta större marknadsandelar i Norge? "Expansion är ett av de riktigt stora fokusområdena för mig och resten av det norska teamet. Samtidigt vill jag förbättra själva fundamentet i organisationen, dvs. den bas som behövs i alla fungerande företag. Att få detta på plats är en av mina viktigaste uppgifter som tillförordnad Norgechef.

- Skaffa en sponsor

Med mer än tjugo års erfarenhet inom säkerhetsbranschen och flera ledande roller i branschledande företag på mitt CV är det läge att be om ett litet karriärtips eller två.

- Först och främst skulle jag rekommendera alla att hitta en sponsor på arbetsplatsen. Inte en mentor, utan en sponsor som till exempel kan hjälpa dig att avancera inom företaget. Det kan vara en roll i ett projekt, byte av avdelning, chefsansvar eller en befordran.

Hon förstår att det kan vara svårt att hitta en sådan sponsor, men betonar att man ibland måste gå utanför sin bekvämlighetszon.

- "Börja med att hitta någon som du gillar och känner dig bekväm att prata med. Om du knyter band kanske han eller hon kan lägga ett gott ord för dig när tillfälle ges? Du måste tänka taktiskt, kanske särskilt som kvinna i en mansdominerad bransch. Men framför allt handlar det om att arbeta hårt, ständigt utveckla sig själv både personligt och professionellt - samt att vara synlig för rätt personer", avslutar Kaja Narum.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.