Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Jämställdhet mellan könen i arbetslivet: det är dags att trampa hårdare på gaspedalen

Danmark ligger långt efter resten resterande nordiska länderna när det gäller jämställdhet, mångfald och integration i arbetslivet. Nu måste vi påskynda processen, säger Sanne Aagaard, marknadschef på Orange Cyberdefense Danmark.
 

De nordiska länderna Island, Finland, Norge och Sverige intar fyra av de fem främsta platserna i World Economic Forums Global Gender Gap Report för 2021. Detta innebär att de nordiska länderna generellt sett har de minsta könsskillnaderna i världen, trots att de måste fortsätta arbeta med detta för att förbättra sig ytterligare. Men någon saknas.

Danmark hamnar längst ner på listan med en 29:e plats i rankingen. De presterar också sämst i Norden när man tittar på OECD:s statistik över andelen kvinnor på ledande positioner.

-Detta är helt oacceptabelt, säger Sanne Aagaard, marknadschef på Orange Cyberdefense Danmark.Både jag personligen och det företag jag arbetar för anser att det är viktigt att göra allt vi kan för att förbättra könsbalansen internt i hela verksamheten. Jag uppskattar arbetsgivare som sätter detta på sin agenda och som har gjort detta till en del av sin affärsstrategi. Det är en av anledningarna till att jag valde att bli en del av Orange Cyberdefense. Här märker man att mångfald och inkludering har hög prioritet och är en del av företagets DNA, fortsätter Sanne.

Även om Sanne har en arbetsgivare som verkligen anstränger sig för mångfald och inkludering, brinner hon för att förbättra villkoren på andra håll i det danska arbetslivet.

Det handlar om föråldrade mönster

Det är förstås mycket bra att mångfald och integration får mycket uppmärksamhet i medierna i samband med Internationella kvinnodagen varje år. Samtidigt tycker Sanne att det är oroväckande hur lite uppmärksamhet detta ämne får resten av året. Även om många danska företag har detta som en nyckeltalsindikator (CPI) är det relativt få som lyckas göra mångfald och inkludering till en prioritet i företagets övergripande strategi.

- Det beror förmodligen på strukturella, historiska och kulturella mönster som påverkar vårt sätt att tänka och de val vi gör. En annan orsak är förmodligen att alldeles för få, och kanske framför allt manliga ledare, inte är särskilt intresserade eller engagerade i ämnet, säger hon.

Sanne misstänker att detta är en av de viktigaste orsakerna till att Danmark har en lägre andel kvinnor på ledande positioner än de andra nordiska länderna - särskilt inom teknik- och säkerhetsbranschen.

- Detta är ett mönster som jag också känner igen från vår egen organisation i Orange Cyberdefense Denmark. Vi, liksom alla andra i branschen, kämpar för att locka tillräckligt många kvinnor till många av positionerna inom säkerhetsanalys och pen-testning. Vi har också ofta svårt att rekrytera kvinnliga chefer till vår ledningsgrupp, trots att vi erbjuder mycket bra och flexibla arbetsvillkor. Å andra sidan har vi tur som har stark kvinnlig expertis inom försäljning, ekonomi, personal och marknadsföring, säger Sanne.

Ett socioekonomiskt problem

Den låga andelen kvinnliga toppchefer är oroväckande låg i många länder, även här i Norden. Detta är inte bara ett jämställdhetsproblem, utan också ett ekonomiskt problem - både för varje enskilt företag och för världssamfundet som helhet.

- Om vi bara utnyttjar hälften av talangerna i befolkningen, som huvudsakligen består av män, kommer vi att missa ett enormt antal goda idéer, möjligheter och innovationer i framtiden, säger Sanne.

Hon betonar att mer mångfald i både ledningen och på andra avdelningar kommer att skapa bättre ekonomiska resultat och ha en positiv inverkan på företagets tillväxt och utveckling - både på kort och lång sikt.

- Vi måste kunna illustrera detta på ett värdefullt sätt för den högsta ledningen. Annars blir det svårt att fånga deras uppmärksamhet och motivera dem att vidta de åtgärder som krävs för att rätta till obalansen.

 

 

Barriärerna måste bort

Sanne fruktar att vi under flera år har etablerat en arbetsmoral och ett värdesystem som bygger på kulturella normer och som erkänner de maskulina personlighetsdragen som de mest fördelaktiga. Detta verkar vara svårt att bryta ner.

- Konsekvensen är att detta har skapat ett hinder för vissa kvalificerade kvinnor, som har svårare att komma i fråga för samma chefspositioner som sina manliga motsvarigheter. Eftersom kvinnor redan tidigt i karriären riskerar att bli överkörda av befordringar och andra jobbmöjligheter kan det vara svårt för dem att uppfylla sina ambitioner, nå sina mål och förverkliga sin fulla potential. Dessa hinder verkar vara svåra att bryta ner, men jag tror att det är viktigt att vi fortsätter att försöka, säger Sanne.

Hon påpekar att lösningen måste vara att vi undanröjer de hinder och tankesätt som leder till en sned könsfördelning och brist på mångfald och inkludering, både i arbetslivet och i samhället i allmänhet. Även om man har pratat om detta i flera år är hon fast besluten om att det är för tidigt att ge upp ännu.

- Sådana förändringar sker inte över en natt. Det är lättare sagt än gjort, men det är ingen raketforskning att locka fler kvinnor till ledande positioner och skapa en bättre könsbalans, betonar hon.

 

 

Efterlyser fler förebilder

- Jag tvivlar inte på att kampen för ökad mångfald och integration är en kamp som är möjlig att vinna. Men innan vi kan hoppas på en bättre könsbalans och jämställdhet för alla måste vi motivera både kvinnliga och manliga ledare att ta ansvar.

Men hon menar bland annat att fler måste våga stå ut som förebilder. För vi behöver autentiska förebilder som använder sin röst. Ledare som vågar riskera sin position och investera en del av sitt personliga varumärke i debatten. Särskilt om de vet att de befinner sig i en position där de kan göra skillnad.

- Det finns fortfarande mycket kvar att arbeta med, Rom byggdes inte på en dag. Men det är dags att trampa lite hårdare på gaspedalen så att vi kan påskynda processen. Jag tycker att vi förtjänar det, avslutar Sanne Aagaard, marknadschef på Orange Cyberdefense Danmark.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.