Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Vi måste se bortom kön och mot ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för att anställa fler kvinnor

Diana Selck-Paulsson

Vi måste se bortom kön och mot ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för att anställa fler kvinnor

Som inom alla andra företag inom IT-säkerhetsbranschen är det en utmaning att anställa fler kvinnor. Faktum är att vi har en mycket högre andel män än kvinnor, särskilt i de mer tekniska rollerna inom cybersäkerhet. Jag tror att ett sätt att ta itu med detta är att anställa personer med olika bakgrunder, menar Diana Selck-Paulsson, Lead Security Researcher på Orange Cyberdefense Sweden.

 

Cybersäkerhetsbranschen har länge arbetat för att öka andelen kvinnor i företagen. Inte bara eftersom det är ett viktigt och rätt med tanke på jämställdhet, utan även för att den tillför mångfald på olika nivåer (kulturellt, socialt, kompetenser & erfarenheter etc.), och följaktligen gynnar företaget och IT-säkerheten som bransch.

Diana Selck-Paulsson, Lead Security Researcher på Orange Cyberdefense Sweden, tror att processen att enbart försöka rekrytera fler kvinnor med IT-säkerhetsbakgrund inte löser den klyfta som vi upplever. För sedan länge är kvinnor underrepresenterade, på IT- och IT-säkerhetsutbildningarna.

– På Orange Cyberdefense Sweden har jag kollegor med olika typer av bakgrund, från helt olika kunskapsområden som statsvetenskap, språkvetenskap och kulturvetenskap. Med olika bakgrund och olika tankesätt kan vi förhoppningsvis täppa till klyftan till en viss del. Att använda olika bakgrunder hjälper till att se säkerhetshot utifrån olika vinklar, såsom socialt, politiskt och kulturellt. Som exempel, så bevittnar vi just för tillfället att cyber lätt kan bli en geopolitisk fråga, och att ha människor i teamet som förstår dessa relationer, är mycket värdefullt, säger Diana.

Researcher inom cybercrime

Själv har Diana studerat samhällsvetenskap och har en master i internationell kriminologi. Hon började arbeta på Orange Cyberdefense Sverige för fem år sedan, och har gradvis rört sig mot mer research-roller internt i företaget. Nyligen har hon fått jobb i ett pågående research-projekt omfattande aktuella Ransomware och Cyber ​​​​Extortion, där hon har fått dra nytta av sin bakgrund inom kriminologi.

– Det har gett oss möjligheten att växla fokus från den tekniska delen av Ransomware-hotet, till den kriminella delen av säkerhetshotet. Detta har hjälpt oss att förstå varför detta händer, och inte bara hur det händer. Genom att nyttja den kriminologiska teorin kan vi utveckla ett ramverk för att bekämpa Ransomware som en kriminell aktivitet. Genom att växla fokus på det här sättet blir hela hotet lättare och förstå och angripa, förklarar hon.

Vill ha större mångfald

Diana menar alltså på att branschen som helhet bör göra förändringar i sitt sätt att rekrytera. Att den måste komma ur sin egen IT-bubbla och möjliggöra större mångfald av bakgrunder. Hennes tankar runt detta är dock en del av ett större helhet.

– Utmaningen vi står inför inom cybersäkerhetsbranschen är större än att bara en bransch eller en del som går att lösa ensam. Jag tror vi måste möjliggöra samarbete inom såväl offentlig som privat sektor, tekniska och icke-tekniska branscher, akademiker och icke-akademier, så att vi tillsammans kan arbeta med olika områden inom IT och cybersäkerhet. Med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till utmaningarna tror jag att vi också blir mer öppna och tillgängliga för mångfald, vare sig det handlar om kön eller bakgrund, förklarar hon.

Cybersäkerhet är nämligen en mer komplex och allsidig bransch än många kanske tror. Det är också därför hon tror att experter från ett mycket bredare spektrum kommer kunna hitta sin roll i branschen.

– Vi letar efter många olika personliga egenskaper och erfarenheter. Personer som vill söka sig till branschen bör ha ett öppet sinne och vara villig att lära sig kontinuerligt, eftersom hotbilden är i ständig förändring. Egenskaper och erfarenheter kan ha förvärvats genom både utbildning och livserfarenhet. Man måste också ha kunskap om, och passion för, ett av de många områdena inom cybersäkerhet.

Kvinnor vägleds till andra branscher

Det faktum att en större mångfald av bakgrunder också kommer att bidra till en bättre könsbalans i branschen motiveras av att det finns många kompetenta kvinnor inom andra områden än cybersäkerhet och tekniska ämnen. Diana pekar på flera orsaker till detta.

– För det första uppmuntras inte tillräckligt många tjejer och unga kvinnor till, eller inte alls anses relevanta för, en karriär inom dessa branscher. Tendensen är att flickor och unga kvinnor väljer mer sociala och människo-orienterade karriärvägar. Det kan ha att göra med den äldre generationen, i och med att föräldrar och lärare inte är uppdaterade om den tekniska utvecklingen, och därför inte kan visa dem hela skalan av möjliga karriärvägar som finns idag.

Samtidigt tillägger hon att det lyckligtvis finns flera initiativ som bland annat hjälper unga tjejer och kvinnor att lära sig kodning. Sådana åtgärder kan bidra till att öka antalet kvinnor som siktar på IT och cybersäkerhet i ett tidigare skede.

En viktig markering

Diana tycker att det är viktigt och bra av Orange Cyberdefense som väljer att uppmärksamma den internationella kvinnodagen som ett led i arbetet med att rekrytera flera kvinnor till branschen.

– Samtidigt som samhället i stort arbetar väldigt hårt för att behandla män och kvinnor lika, är det viktigt att komma ihåg att den grad av jämställdhet vi har uppnått hittills har skett tack vare kvinnors insatser, och förespråkare för kvinnor som kämpar för det. Vi har dock inte uppnått jämställdhet mellan män och kvinnor på alla områden, eller i alla delar av världen. Därför tycker jag att det är viktigt att ett företag som verkar i en mansdominerad bransch uppmärksammar och markerar denna dag, säger hon.

Orange Cyberdefense är ett företag i stark tillväxt, och kommer att behöva många nya medarbetare i framtiden. Och inte minst kommer de att behöva betydligt fler kvinnor. Diana vädjar till alla, oavsett kön och bakgrund, som vill vara med och bygga ett säkrare digitalt samhälle:

– Jag uppmuntrar dig som är nyfiken, passionerad och villig att lära dig att söka dig till oss. Om du inte ser en lämplig platsannons, hör av dig ändå! Vi kanske inte har tänkt på dig och din bakgrund ännu, men vi är alltid öppna för att se möjligheter, avslutar Diana Selck-Paulsson, Lead Security Researcher på Orange Cyberdefense Sweden.

Detta blogginlägg är en av tre bloggposter med fokus på kvinnor som jobbar på Orange Cyberdefense. Läs om Sanne här och Mia här.

 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.