Search

Från Sentinel till Defender, till E5. Vad finns i ert Microsoft Security Ecosystem?

Författare: Anna Barkvall

Microsofts heltäckande syn på säkerhet är en del av dess attraktionskraft. Organisationer tar på sig sina värdefulla företagsavtal med förväntan att göra det mesta av det potentiella värdet, utan att alltid inse hur mycket de har, eller vad som krävs för att garantera bästa möjliga ROI.

Detta är inte den enda utmaningen. Kompetensbrist kan göra det svårt att låsa in de talanger som behövs för att utnyttja specialiserade Microsoft-produkter, samtidigt som Microsofts kontinuerliga uppdateringar och förbättringar av sina säkerhetserbjudanden innebär att ständig kompetenshöjning krävs. Den föränderliga hotbilden kräver kontinuerlig övervakning, analys och justering för att upprätthålla ett optimalt försvar. Slutligen kräver begränsade resurser att de flesta organisationer balanserar omfattande skydd med kostnader: Hur maximerar vi värdet av mina Microsoft-investeringar samtidigt som vi optimerar budgetutnyttjandet?

 

Vad finns det i boxen?

I dagens ekonomiska klimat har det nästan blivit praxis att göra det mesta av det man har, men innan ni kan optimera en investering måste ni förstå vad ni har investerat i. Därför är det viktigt att förstå er Microsoft-säkerhetsinvestering för att kunna utnyttja dess fulla potential.

Det bästa stället att börja? Att få grepp om de viktigaste elementen och hur de fungerar i ditt ekosystem: Sentinel, Defender och E5.

Sentinel

Sentinel är ett molnbaserat SIEM-verktyg (Security Information and Event Management). Flexibelt och enkelt att använda. Det använder maskininlärning för att fånga upp ovanliga beteenden och ger utmärkta funktioner för säkerhetsanalys. Med funktioner som ett anpassat frågespråk och playbooks för att automatisera åtgärder, möjliggör det attackdetektering, hotvisibilitet, proaktiv jakt och effektiv respons. Sentinel integreras med ett stort antal loggkällor, inklusive Microsoft Azure och lokala moln, och utnyttjar Microsofts imponerande hotinformationspool, vilket alla bidrar till dess omfattning.

För dem som förlitar sig på SAP som sin organisatoriska ryggrad är Sentinel särskilt användbart. SAP kräver specialfunktioner för att kunna säkras, och Sentinel erbjuder ett unikt sätt att samla in data från SAP-system, vilket ger skydd och sinnesro att dessa viktiga ERP-miljöer (Enterprise Resource Planning) är säkra.

Defender

Defender är Microsofts suite av säkerhetsprodukter. Den består av flera komponenter som är utformade för att förbättra er säkerhet. Genom att utnyttja Defenders omfattande funktioner kan ni förbättra säkerhetsstrategierna, skydda digitala tillgångar och upprätthålla ett starkt försvar mot föränderliga hot.

De viktigaste elementen inkluderar:

  • Defender för Microsoft 365: Med fokus på endpoint- och identitetsskydd erbjuder Defender för Microsoft 365 robust säkerhet till ett rimligt pris. Det är även den mest logiska ingångspunkten för många organisationer. Det möjliggör sömlös samordning mellan upptäckt, förebyggande och utredning. Den integreras med Azure AD och andra lösningar som DLP (Data Leak Protection) och app governance för att skapa ett sammanhängande säkerhetsramverk, samtidigt som den ger värdefulla insikter för att förbättra säkerhetsåtgärderna.
  • Defender för IoT/OT (operativ teknik): Att säkra produktionsmiljöer eller IoT- och OT-miljöer kan vara en utmaning på grund av begränsade distributionsalternativ. Defender for IOT/OT hanterar dessa problem genom att skydda kritiska system som produktionslinjer, automatiserade lager och ventilationssystem. Genom att minska potentiella risker förhindras kostsamma avbrott och potentiella skador på både verksamhet och personal.
  • Defender för molnet: Defender för molnet har utvecklats och fungerar nu som en heltäckande säkerhetsplattform som skyddar inte bara Azure-resurser utan även servrar, containrar, databaser, nyckelvalv, DNS (Domain Name System) och lagring i lokala miljöer och multi-cloud-miljöer. Denna expansion innebär att ni nu kan få en mer holistisk bild av er säkerhetsställning över olika molnplattformar, vilket effektiviserar hanteringen och säkerställer ett heltäckande skydd.

 

Microsoft E5

Microsoft har samlat en mängd olika användbara komponenter i sitt E5-erbjudande och skapat en omfattande och värdefull lösning. Detta omfattande paket säkerställer att ert företag har tillgång till alla viktiga verktyg som ni behöver för att arbeta, inklusive Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams och Power BI. Det innehåller också en omfattande uppsättning säkerhetskomponenter och funktioner som är avsedda att förbättra organisationens säkerhet.

Det är förvånansvärt många företag som väljer Microsoft E5 som inte inser omfattningen av den säkerhetsteknik som ingår - eller hur man får ut det mesta av den. Det är därför det är så viktigt för dessa organisationer att ha en plan på plats för att maximera sin ROI.

Det bästa sättet att värdera? Använd det ni redan har

Att utnyttja befintliga tillgångar är särskilt viktigt i det rådande ekonomiska klimatet där budgeten kan vara svårtillgänglig. Istället för att söka ytterligare medel för nya inköp, fokusera på att göra det mesta av de resurser ni redan har.

Om ni har investerat i detta kraftfulla och expansiva ekosystem är det viktigt att ni aktivt utnyttjar det. Undvik att lämna värdefulla verktyg och licenser på hyllan utan att dra nytta av dem. Och arbeta för att dra nytta av de funktioner och möjligheter som finns inbäddade i dessa licenser.

Hur Orange Cyberdefense kan hjälpa er

Orange Cyberdefense hjälper vi organisationer att optimera sina investeringar i Microsoft-säkerhet. Vår strategi omfattar en rad tjänster och expertis för att säkerställa att ni får ut mesta möjliga av er investering.

Våra omfattande utvärderingar och expertråd hjälper er att identifiera rätt säkerhetsåtgärder och verksamheter inom Microsofts ekosystem. Vi integrerar sömlöst era Microsoft-säkerhetslösningar och maximerar deras värde utan avbrott. Med löpande hantering och support, inklusive ett Security Operations Center (SOC), säkerställer vi kontinuerlig övervakning och snabb reaktionsförmåga, vilket optimerar ert försvar.

Tillsammans utvecklar vi en skräddarsydd säkerhetsstrategi som är anpassad till era affärsmål och maximerar värdet av era Microsoft-investeringar. Dessutom erbjuder vi ett brett utbud av säkerhetstjänster, vilket gör oss till er one-stop-shop för heltäckande och integrerade lösningar.

Med Orange Cyberdefense som er pålitliga partner kan ni tryggt navigera bland utmaningarna i Microsofts säkerhetsekosystem och frigöra den fulla potentialen i era investeringar.

Om ni vill veta mer om Microsoft kan ni ladda ner vår e-bok.

Ladda ner e-book Microsoft

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.