Search

Årets Bästa examensarbete inom IT-forensik och informationssäkerhet 2023

Orange Cyberdefense utdelar Årets Bästa examensarbete inom IT-forensik och informationssäkerhet 2023 till Elsa Dahlstrand och Moa Dahl

Elsa Dahlstrand och Moa Dahl studerar på Högskolan i Halmstad. De har skrivit examensarbetet, ”Uppe bland molnen – genomsökning på distans och molndata tillhörande Googletjänster.

"För ett intressant och gediget arbete kring lagen om genomsökning på distans har Orange Cyberdefense valt att tilldela årets Cyberdefender stipendium till Elsa Dahlstrand och Moa Dahl för arbetet ”Uppe bland molnen – Genomsökning på distans och molndata tillhörande Googletjänster”.

Kåre Nordström, VD Orange Cyberdefense Sweden

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.