Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

CTF på Högskolan i Halmstad

Varje år anordnar studenterna vid Högskolan i Halmstad en CTF, Capture the Flag. Det är en tävling i etisk hackning och tävlingen har uppstått i samband med att cyberhot blir ett allt större problem internationellt. Tävlingen kan se ut på olika sätt men de ska alltid lösa utmaningar inom IT. Partneruniversitet från Norge, Belgien och Sverige träffas digitalt i sex timmar för att hacka, integrera och lära sig mer om digital säkerhet.

Orange Cyberdefense var en av sponsorerna för tävlingen som gick av stapeln i december 2022. Det var cirka 40 uppgifter i olika kategorier och varje lag bestod av 4-5 studenter som arbetade tillsammans. En av uppgifterna var en mobilforensisk utmaning, studenterna skulle undersöka hur länge appen Snapchat användes vid det senaste tillfället via en mobiltelefon. Studenterna löste uppgiften genom att bryta sig in i databasen, hitta start- och sluttid och därifrån räkna ut hur länge appen hade varit aktiv.

Lagen och lagnmanen slumpades fram och det var laget "The Glorious Ninjas" som vann och laget "The Fable Badasses" kom på andra plats. Båda lagen var blandade med studenter från både Högskolan i Halmstad och den belgiska högskolan Namur-Liège-Luxembourg.

Tack Högskolan i Halmstad för att vi får dela ert material.

 

 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.