Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Chief Executive Officer, CEO:s perspektiv

Vad är CEO:ns roll i händelse av en cyberattack?

Eftersom utpressningsförsöken på nätet ökar är det bara en tidsfråga innan er organisation kommer att utsättas för ett sådant försök, om den inte redan har gjort det.

Det är troligt att det kommer att vara en form av ransomware eller cyberutpressning (Cy-X) som har slagit ditt försvar. Baserat på data från Orange Cyberdefense's Security Navigator är cyberkriminellas främsta motivation fortfarande jakten på vinst, och attacker med ransomware förblir en av de mest lukrativa metoderna. 

Som vd har du ett unikt ansvar i händelse av en cyberkris. Ditt ledarskap - internt, gentemot anställda och externt gentemot kunder, leverantörer, tillsynsmyndigheter och andra intressenter - kommer att vara avgörande för att stödja organisationen i att förebygga, navigera och återhämta sig från en cyberkris.

För att komma till denna punkt är det viktigt att samarbeta med din ledningsgrupp för att kvalificera följande nyckelfrågor:

Frågor som du kommer att ställas inför

Förstå vad det faktiska hotet är för din organisation

Förberedelser för det värsta tänkbara scenariot

Fastställande av hur mycket du ska investera

Identifiera dina viktigaste utmaningar och åtgärder

Detta är betydande utmaningar som varje CEO måste ta itu med när han eller hon hanterar en cyberattack. Att kunna reagera effektivt på en attack börjar redan innan den har inträffat.

För att hjälpa dig att prioritera din tid och energi har vi skapat CEO:s guide till framgångsrikt cyberförsvar för att ge vägledning på högsta nivå om var du ska fokusera.

Följande är baserat på ett djupgående arbete med både stora och små organisationer för att förstå vilka åtgärder som CEO:s bör vidta för att skydda sina företag från denna växande fara.

Ladda ner vår guide till: 

  • Snabbt och effektivt diagnostisera prioriteringar och åtgärder
  • Hjälpa till att befästa din strategiska plan för 2023
  • Bygga upp en cyberresistent organisation

  Ladda ner vår guide

  Incident Response Hotline

  Facing cyber incidents right now?

  Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.