Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

CISO Perspektiv

Engagera styrelsen, anpassa säkerheten till verksamheten och minska riskerna på ett bättre sätt.

Enligt Gartner kommer 30% av en CISO:s effektivitet, år 2023, att mätas direkt av deras förmåga att skapa värde för verksamheten.

Traditionellt sett har CISO:s fokuserat på att hålla angripare borta och ljuset på. Men CISO:s roll utvecklas snabbt: de måste utveckla mjuka färdigheter för att driva strategin genom styrelsen och alla nivåer i organisationen.

Gartner förutspår att minst 50% av cheferna på C-nivå kommer att ha prestationskrav som rör cybersäkerhetsrisker inbyggda i sina anställningskontrakt senast 2026. CISO:s måste se till att företagsledarna har de möjligheter och den kunskap som krävs för att fatta välgrundade beslut om informationsrisker.

Det är dags att förbereda sig nu!

Om du vill veta hur du engagerar styrelsen, anpassar säkerheten till verksamheten och minskar riskerna på ett bättre sätt kan du ladda ner vår CISO-guide för effektivt ledarskap.

 

Ladda ner din guide

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.