Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Orange Cyberdefense – Gartner

Att upptäcka och svara på dagens värld av utvecklande hot är en kritisk förmåga som kräver ständiga förbättringar. Gör det rätt och er risk kommer att minska avsevärt och er produktivitet kommer att öka. Det finns inget 100% skydd. När ni har accepterat det, är det dags att ni börjar ta itu med de hot som ni inte kunde skydda er mot. Det görs med en väl fungerande Detect & Respons process.

I flera år har det investerats i olika typer av teknik för skydd. För att upptäcka och åtgärda är det mycket svårt att bara köpa en enskild produkt för att lösa problemet. För att lyckas upptäcka och åtgärda en incident krävs både människor, processer och teknik.

Kompetensen och erfarenheten inom dessa områden skiljer sig en del från det man oftast har i sitt team internt. Därför blir det mer och mer vanligt att kunder köper Detect och Respons som en extern tjänst, sk Managed Detection & Response.

Gartner erkänner Orange Cyberdefense återigen som en ledande leverantör av Managed Detection and Response

– Vi är väldigt stolta med att veta att Gartner uppmärksammat våra förmågor och tjänster i detta utrymme. Det bekräftar vår fokuserade strategi för cybersäkerhetstjänster och våra fortsatt starka investeringar inom områden som MDR.

Gartners erkännande ger våra kunder och potentiella nya kunder förnyad bekräftelse, från en oberoende och pålitlig källa. Att de har valt och kan lita på att Orange Cyberdefense är en stark partner som säkert möjliggör deras verksamher säger Leif Gyllenberg Landschef för den svenska verksamheten.

Vi aktiverar din verksamhet

Genom att kombinera marknadsledande teknik med många års erfarenhet från några av branschens ledande experter, produceras tjänster för att minska risker. Tjänsterna är skalbara och passar alla storlekar på företag.

Det är viktigt att ha en komplett Detect & Response hantering eftersom…

… logbaserad upptäckt inte hittar hot som inte genererar några loggar.

… nätverksbaserad detektion kan kringgås med kryptering eller undvikelser

… klientbaserad detektion inte är 100% och det finns många känsliga klienter som inte kommer att ha en agent (som skrivare, kameror och andra typer av inbäddade system).

Det är därför viktigt att börja med att utvärdera förmågor för att förstå vilken lösning eller kombination som passar bäst för er specifika miljö, och anpassa till människor, processer och teknik.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.