Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Kryptera

Vad är kryptering?

Kryptering omvandlar läslig data till förvränd text. 
Idag bliv vi överrösta av infomation men det är inte all infomation som ska vara tillgänglig för alla. De som inte vill att obehöriga ska kunna ta del av informationen kan kryptera digital information genom att använda sig utav kodning eller chiffer. Resultatet blir att bokstäver och siffror byter plats och texten blir oläslig för obehöriga dvs chiffertext. Det enda sättet att möjliggöra att texten blir läslig igen är att dekryptera infomartionen. 

 

Är kryptering ett nytt sätt att "koda" information?

Olika typer av kryptering är förekommit sedan människan har lärt sig att skriva. Kryptering har utvecklats under tiden och har blivit allt vanligare inom modern datateknik. Moderna krypteringstekniker kan garantera säkerhet på ett helt annat sätt än tidigare då dagens datorer är mer ineffektiva när de ska knäcka en kryptering. 

 

 

 

Viktigt att kryptera information

Informationssamhället som vi har bidrar till att mycket av vår data är sårbar ifall en angripare väljer att göra en attack. Om vi i större utsträckning krypterar våra filer och kommunikation kan vi vara säkrare att på att informationen är oläslig för obehöriga. 

 

Företag och kryptering

Det blir allt vanligare att företag väljer att kryptera data men det finns fortfarande företag som inte använder sig utav det. Detta är cyberkriminella mycket medvetna om och kan begå brott som bland annat intrång, kreditskortsbedrägerier och identitesstölder. 

Kryptering i vardagen

Även fast vi inte tänker på det stöter vi på kryptering en hel del i vardagen. Det kan vara när du köper något på nätet, tar ut pengar från bankomaten eller använder en nyckelbricka till garaget. Vi har känslig infomation på våra olika devices och det är viktigt att komma ihåg att krypteringen endast är så pass stark som din nyckel är. Om en angripare får tag på din nyckel får den även tillgång till all din data på din device. Om du tappar bort din nyckel komme du inte  få tag på din egna information då den inte går att avkoda. 

VPN, en krypterad anslutning i ett datanätverk

VPN betyder Virtual Private Network eller Virtuellt Privat Nätverk. Det innebär att du skapar en säker privat förbindelse mellan två punkter, en krypterad anslutning i ett datanätverk. Förbindelsen gör att ingen utomstående kan se innehållet i trafiken som skickas och hackare kan inte använda data, även om trafiken sker över öppna internet. 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.