Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

What is the role of the C-Suite in the event of a cyber-attack?

Tailored guidance for top executives on how to manage, lead, and communicate before, during and after a cyber-crisis.

Ledningens stöd är avgörande för att bygga en cyberresistent organisation

Även om CISO, Chief Information Security Officer, i allmänhet är den främsta experten gällande cyberrisker i vissa organisationer och styrelsens främsta kontaktpunkt i frågor som rör cyberrisker, kan de inte arbeta isolerat.

Ansvaret för riskhantering, inklusive cybersäkerhet, sträcker sig över hela ledningsgruppen. Chefer på C-nivå måste göra det möjligt för CISO och organisationen i stort att upprätthålla sin cybersäkerhet.

Det är viktigt att cheferna är anpassade och samarbetar, samtidigt som de följer en strukturerad styrning och en strategisk cybersäkerhetsplan.

För att stödja ledande befattningshavare byggde vi en skräddarsydd guide för var och en av dem om hur man hanterar, leder och kommunicerar före, under och efter en kris.

 

Cyberhot är en av de största utmaningarna som organisationer står inför, men cybersäkerhetsbrister ses fortfarande som en kritisk kortsiktig risk. World Economic Forum.

Upptäck våra guider

 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.