Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

CFO, Chief Financial Officer Perspektiv

Vad är CFO:s roll i händelse av en cyberutpressningsattack?

Från efterlevnad och riskbedömning till att balansera behovet av skydd med skattemässigt ansvar spelar CFO:n en central roll när det gäller att hjälpa företaget att reagera på ett effektivt sätt.  

När företag påskyndar sin digitala omvandling ökar de sin exponering för cyberattacker. Som rapporterats i den senaste Security Navigator 2023 har våra forskare rapporterat att ransomware eller cyberutpressning (Cy-X) är den typ av malware som angriparna i allt högre grad föredrar.

Det är ingen överdrift att säga att det är kritiskt att som CFO ha en tydlig förståelse för Cy-X:s inverkan och hur man kan stödja organisationen före, under och efter.

Frågor som du kommer att ställas inför

Förstå riskerna och de potentiella konsekvenserna för organisationen.

Säkerställa efterlevnaden av rättsliga och föreskrivna krav.

Vägledning av organisationens investeringar och ROI i säkerhet.

Identifiera dina viktigaste utmaningar och åtgärder

För att hjälpa CFO:s att göra rätt val har vi tagit fram en guide som beskriver deras ansvar när de försvarar sitt företag mot Cy-X.

Ladda ner din guide

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.