Search

Var redo för det värsta: Förberedelser inför en ransomware-attack

Förbered er på det oundvikliga

Tyvärr finns det inget botemedel idag som löser alla problem ifall ni drabbas av ransomware. Cyberbrottslingarna skapar hela tiden nya kreativa attacker när de angriper företag. Därför bör ni alltid vara förberedda på det oundvikliga, läs mer här: 

#1 Kontrollera ert försvar löpande mot ransomware-attacker

 

  • Gör regelbundna säkerhetskopieringar, för att hålla era system och programvaror uppdaterade
  • Upprätthålla en stabil användaradministration, för att se till att ni ser alla era tillgångar och data
  • Utbilda era anställda om hur de ska använda lösenord och uppmuntra att de signalerar om de upptäcker ett misstänkt beteende

#2 Be om hjälp

Risken är stor att er verksamhet inte är förberedd att bekämpa ransomware-attacker dagligen. Anlita experter som hjälper er att stärka ert försvar, men även för att stödja er om ni blir attackerade. I slutändan kommer denna förberedelse att förkorta attack-tiden. Det kommer även hjälpa er att samla bevis när ni ska åtala inkräktarna (om bevis kan hittas).

 

#3: Skapa fiktiva miljöer och testa dem, regelbundet!

Precis som att polis och brandkår tränar regelbundet för att vara förberedda på olika scenarier, borde även ni börja era förberedelser. Skapa fiktiva miljöer och simulera situationer som skulle kunna skada ert företag och prioritera de ekonomiska faktorerna.

Till exempel: Om ett driftstopp på er webbplats skulle pågå i tre dagar, se till att ni har förberett er för en sådan situation så att ni kan agera på en gång. Om era medarbetare har tillgång till  konfidentiell information på enheter som de tar ut från kontoret, bör ni se till att de vet vad de ska göra när sådana enheter lämnas kvar på tåg eller blir stulna. Om ni blir utsatta för ransomware, trots allt förebyggande arbete, kommer ni att kunna bekämpa situationen mer effektivt och i slutändan kommer det att bidra att attacken inte får förödande konsekvenser för företaget.

#4 Skapa er kommunikationsplan

Om det uppstår problem har ni inte alltid tid att tänka på vem ni ska kontakta och varför. Vad ska ni berätta för era kunder, media, styrelsen och andra intressenter?
Se till att ni har förberett en kommunikationsplan, den bör åtminstone innehålla listor över intressenter, hur de nås och när de ska kontaktas. Se till att uppdatera den regelbundet så att den alltid innehåller aktuell information.

Var redo för det värsta: Förberedelser inför en ransomware-attack

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.