Search

Återställning av Ransomware

Vad är din strategi för att åtgärda ransomware?

När det gäller attacker med ransomware är frågan tyvärr inte "om" utan "när" ni kommer att drabbas. Oavsett hur tjock försvarslinjen är, kommer cyberkriminella ändå igenom.

Ransomware är ett av de allvarligaste hoten mot digitaliseringen. När den grundläggande verksamheten störs blir företagen nedstängda och kan inte betjäna sina kunder. En av de viktigaste pelarna för att kunna återhämta sig från en ransomware-attack är att ha en bra backup-strategi på plats. Skadliga aktörer är dock väl medvetna om detta. Om angriparna lyckas ta sig in i säkerhetskopieringskonsolen eller får skrivbehörighet till säkerhetskopieringsdata kan de förstöra säkerhetskopior, ändra lagringspolicyer och omdefiniera säkerhetskopieringsjobb, vilket gör att säkerhetskopieringssystemet inte fungerar. Organisationer som inte har ett användbart säkerhetskopieringssystem kommer att ha få andra alternativ än att betala lösensumman. Det är viktigt att ta en närmare titt på hur data skyddas och se till att dina säkerhetskopior verkligen blir säkra, så att de effektivt fungerar som ert sista skydd.

Betala inte lösensumman

Cyberkriminella vet att om de kan utnyttja era säkerhetskopior har ni inget annat val än att betala lösensummor. Om era säkerhetskopior fortfarande är intakta måste ni bestämma vad som ska återställas och hur lång tid det kommer att ta. Om ni inte kan svara på dessa frågor kommer niatt återkomma till att betala lösensumman.

Vad som gör det hela ännu värre är att en betald lösensumma inte är en garanti. Även om ni får avkodningsnyckeln kan återställandet ta flera dagar eller veckor. Och när den väl är avkodad kan ni lika gärna konstatera att hackaren inte gav er allt. Under tiden ligger era kritiska tillämpningar nere och era vinster blir lidande. Att återställa från en ren säkerhetskopia är verkligen det enda sättet att besegra hackare.

Vi hjälper dig att skapa och använda säkra säkerhetskopior!

Viktiga slutsatser:

  • Omsättningsbara säkerhetskopior är mer motståndskraftiga mot attacker

  • Minimera exponering av säkerhetskopieringssystemet

  • Minska risken för att förlora säkerhetskopior under en attack

  • Snabbare återhämtning efter en attack

  • Genomföra en ZeroTrust-strategi för datasäkerhet (enligt NIST:s modell).

Analysera hoten

Analysera metadata för säkerhetskopiering för att på så vis kunna upptäcka ovanligt beteende. Identifiera snabbt vilka data som krypterades och var de finns.

Upptäck känsliga uppgifter

Leta upp personligt identifierbar information (PII) som kan ha utsatts för en dataexfiltrationsattack.

Implementera efterlevnad

Skydda ny data automatiskt och skydda lagringen för att förhindra att säkerhetskopior tas raderas.

Fullständig återställning

Återställ snabbt och effektivt alla data med hjälp av guiden för total återställning.

Granulärt

Eliminera onödig dataförlust genom att kirurgiskt återställa endast påverkade data.

App-nivå

Återställ enkelt enskilda appar eller grupper av appar tillsammans med beroenden och omstartsprioriteringar med AppFlows Blueprints.

Tillgänglighet dygnet runt

Ni kan ringa vår telefonjour varje dag, hela dygnet.

Hjälp är på väg

CSIRT-kunder får konkurrenskraftiga SLA:s för att skicka incidentberedskapspersonal till platsen.

Global service

 Global service

Vårt expertteam är redo att betjäna dig runt om i världen enligt principen "follow the sun".

Moderniserad dataskyddstjänst för Microsoft 365

Företag använder gärna Microsoft 365-tjänster för att utnyttja molnets flexibilitet, minska driftskostnaderna och stödja medarbetarnas produktivitet. Att skydda dessa data innebär dock många utmaningar, bland annat operativa begränsningar, långsam återhämtning på grund av dataförlust och svårigheter att uppfylla kraven på efterlevnad.

Microsoft 365-modellen för delat ansvar

Organisationer förstår värdet av att säkerhetskopiera sina data på plats, men investerar inte i samma utsträckning i dataskydd för SaaS på samma sätt. Många IT-chefer antar att deras molnleverantörer har "garanterade säkerhetskopior" - ett farligt antagande som kan leda till dataförluster. I molnleverantörens villkor står det tydligt att skyddet av data i molnet är ett delat ansvar mellan er (kunden) och molnleverantören.

I Microsofts serviceavtal står det att du regelbundet måste spara innehåll och data som du lagrar i olika tjänster eller lagringsutrymmen. Detta lämnar kunden vid en viktig beslutspunkt - hur skyddar jag min egendom på ett säkert och tillförlitligt sätt i molnet?

Frågan verkar enkel, men svaret är ganska komplicerat.

Get your answers.

Please contact us if you have any questions related to our offering by filling out this contact form. We will contact you promptly.

Facing cyber incidents right now? Contact our 24/7/365 word wide service incident response hotline.  

Get in touch

Vår strategi

Förutse

Förutse

Riktad hotinformation och monitorering

Läs mer
Identifiera

Identifiera

Rådgivning och revision, Penetrationstest, Red och blue-teaming

Läs mer
Skydda

Skydda

Säkerhetstjänster över nätverket, klienter, applikationer och data

Läs mer
Detektera

Detektera

Managerad hotdetektering och respons

Läs mer
Respondera

Respondera

Incident Response Anpassning säkerhetsskydd Digital forensik

Läs mer

Läs mer om respondera:

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.