Search

Identifiera

Bygg er säkerhetsstrategi

Identifiera era risker och förbered er säkerhetsstrategi.

När ni försöker bedöma er säkerhetsställning måste ni identifiera er attackyta och vilka tillgångar som är viktiga för ert företag och som kan utgöra en risk om de äventyras.

Det finns olika tjänster för detta.

För det första kan våra konsulttjänster hjälpa er:

  • Analysera strategin som ni vill använda
  • Upptäcka vilka risker ni står inför och hur ni beslutar att hantera dem
  • Se vilka krav på efterlevnad som kan ställas på er
  • Fastställa prioriteringarna och roadmap för er säkerhetsstrategi

Därefter kan angreppsytan bedömas genom aktiviteter som bedömningar eller teknisk testning.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.