Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Förutse

Att vara proaktiv

Förutse de senaste cyberhoten och förhindra digital risk.

Det primära syftet med Förutse, "Anticipate", är att observera hotbilden och genom det lära känna motståndaren.

Orange Cyberdefense satsar stort på forskning och utveckling och tillhandahåller tjänster för proaktiv analys, vilka ska användas som input för att prioritera fokusområden i syfte att optimera säkerhetsstrategin.

Vår strategi

Förutse

Förutse

Riktad hotinformation och monitorering

Identifiera

Identifiera

Rådgivning och revision, Penetrationstest, Red och blue-teaming

Skydda

Skydda

Säkerhetstjänster över nätverket, klienter, applikationer och data

Detektera

Detektera

Managerad hotdetektering och respons

Respondera

Respondera

Incident Response Anpassning säkerhetsskydd Digital forensik

Låt inte fel beslut utsätta er oranisation för exponering

Vi förser er med infomation som ser till att ni håller er borta från ovädret.

 

 

Intelligent insamling och analys

Analytiker samlar in, triagerar och granskar flera källor för att fastställa relevans för specifika affärsmiljöer

Regelbundna säkerhetsintelligenta signaler

Relevanta och signifikanta varningar publiceras i portalen så snart de har verifierats, analyserats och kategoriserats på lämpligt sätt

Support

Support är tillgänglig via mejl eller portalen för att hjälpa till med förtydliganden eller utarbetande av specifika råd

Handlingsbara expertråd

Få förstahandsrekommendationer om hur ni undviker risker och försvarar er mot attacker

Kontakt

Vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär ifall ni har några frågor gällande våra erbjudanden. Vi kommer att kontakta er inom kort.

Är ni utsatta för cyberincidenter? Kontakta vår 24/7/365 word wide service incident response hotline

 

 

Kontakta oss

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.