Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Respondera

Var redo med en Incident respons-plan

Respondera på cyberattacker med ordentliga kontroll-, begränsning- och åtgärdsplaner.

En responsfunktion täcker allt från den första initiala hotavbrottet, begränsning av påverkan, sanering och återställa till ett normalt tillstånd. Orange Cyberdefense kan också hjälpa sina kunder genom att förbereda och upprätta plan för incident response-förmågan.

Målet är att minska konsekvenserna och kostnaderna för en cyberattaack, genom att förbättra hur det kan begränsas, utrotas och hur snabbt du kan återställa verksamheten från den.

Läs mer om Incident Respons

Kompetens i beredskap

Genom att beställa vårat Incident Response Retainer-paket finns alltid kompetens att tillgå i händelse av en incident. Ett kostnadseffektivt sätt att få expertis i Insident rrespons-abetet och dessutom ingår proaktiv rådgivning. Med en Incident Response Retainer är du alltid säker på att vara den först i kön vid akut behov.

Faktablad

Vår strategi

Förutse

Förutse

Riktad hotinformation och monitorering

Identifiera

Identifiera

Rådgivning och revision, Penetrationstest, Red och blue-teaming

Skydda

Skydda

Säkerhetstjänster över nätverket, klienter, applikationer och data

Detektera

Detektera

Managerad hotdetektering och respons

Respondera

Respondera

Incident Response Anpassning säkerhetsskydd Digital forensik

Get your answers.

Please contact us if you have any questions related to our offering by filling out this contact form. We will contact you promptly.

Facing cyber incidents right now? Contact our 24/7/365 word wide service incident response hotline.  

Get in touch

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.