Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Operational Governance, Risk and Compliance, GRC

Forma er ryggrad i en säkerhetsstrategi med styrning, risk och efterlevnad

Anpassning till komplexa cyberhot

Cyberhot sträcker sig från väletablerade metoder som nätfiskeattacker till nya metoder som cyberutpressning, hacktivism och AI-drivna attacker från cyberbrottslingar.

Förutom att tillhandahålla ett heltäckande försvar erbjuder Orange Cyberdefense GRC-principer ett strategiskt ramverk för att mildra finansiella risker och anseenderisker samtidigt som organisationens varumärke bevaras.

Genom styrning, robust riskhantering och rätt efterlevnadsåtgärder kan detta tillvägagångssätt göra det möjligt för er organisation att navigera i den komplexa domänen av cyberhot med förtroende och, i slutändan, motståndskraft. 

Utveckla verksamhetens motståndskraft genom GRC

Förståelse för GRC-principerna

För att effektivt kunna anpassa sig till och navigera i den föränderliga hotbilden måste organisationerna överskrida gränserna för traditionella IT-fokuserade cybersäkerhetsstrategier och anamma ett holistiskt synsätt som bygger på motståndskraft och proaktiva åtgärder.

Principerna för styrning, riskhantering och efterlevnad bör användas som ett grundläggande ramverk för cybersäkerhet:

  • Governance, den strategiska kompassen för en organisations cybersäkerhet, anpassar strategin till de givna målen
  • Risk management, innebär att proaktivt identifiera, bedöma och minska risker. Det är också viktigt att förutse och möjliggöra förebyggande åtgärder för att minimera deras inverkan
  • Compliance, som en pålitlig fyr, säkerställer att organisationer navigerar genom cyberdomänens komplexitet samtidigt som de upprätthåller juridiska och etiska standarder

Låt oss hjälpa er att bygga upp en holistisk och operativ GRC-strategi och ta er ett steg närmare cyberfriden

Kraften i GRC inom cybersäkerhet realiseras när principerna för styrning, riskhantering och efterlevnad samverkar, samtidigt som de anpassas till era affärsmål.

På Orange Cyberdefense kan vi hjälpa er att göra det och mer därtill. Med hjälp av våra specialiserade GRC-konsultteam kan vi hjälpa er att skydda kritiska områden men också mildra finansiella risker och anseenderisker, och därmed erbjuda ett omfattande ramverk som överbryggar teknik med strategiska mål.

Prata med en GRC-expert

Läs mer om kraften i GRC

Ladda ner Security Navigator 2024 och ta del av fem praktiska tips för implementering av GRC av Margarita Sallinen, Information Security Consultant på Orange Cyberdefense.

Varför Orange Cyberdefense?

Expertis

Ni kan lita på våra 320 konsultexperter över hela världen, som är redo att hjälpa er.

275 av dem är specialiserade på styrning, risk och efterlevnad (GRC).

Erfarenhet av branschen

Vi har branschöverskridande erfarenhet och unik kunskap om industristandarder.

Med en världsomspännande närvaro kan vi hjälpa er var ni än befinner er och när som helst.

Certifierad ledare

Orange Cyberdefense rankas som en ledare i The Forrester Wave: European Managed Security Services Providers (2022).

Våra certifieringar och ackrediteringar gör att vi kan bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande regelverk.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.