Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Övervakning av cyberbrottslighet

Att ta Managed Detection and Response bortom företagets gräns

Det är viktigt att skydda ert varumärke och era immateriella egendom i den digitala världen. Cyberbrottslighet är en stor affärsverksamhet och år 2021 orsakades skador på 6 biljoner US-dollar globalt sett.

Varumärkesmissbruk av illvilliga aktörer är en epidemi i den digitala världen, vilket förstör rykte och skadar resultatet. Konsekvenserna kan vara enorma, från rättsliga åtgärder och myndighetsböter till skadad kundlojalitet. De tekniker som används av angriparna förändras lika snabbt som angreppslandskapet och de flesta hoten kommer från organiserade och sofistikerade cyberkriminella nätverk med global räckvidd.

Orange Cyberdefense Managed Cybercrime Monitoring-tjänster utökar den managerade detektion- och responsefunktionen utanför din organisations gränser genom att kontinuerligt övervaka internet, deep och dark web efter digitala bedrägerier, utnyttjande av varumärken och dataläckage.

Vi tar itu med cyberbrottslighet på ett antal olika angreppsytor och användningsområden och gör det möjligt för dig att införa digital riskhantering som en affärsfunktion utan de enorma utgifter som annars skulle krävas.

Ladda ner faktablad

Ett modulärt tillvägagångssätt

Under lång tid har det varit för dyrt att säkra vårt digitala fotavtryck och den inneboende risken som det medför, även om man kan spara pengar genom att lägga ut denna kapacitet på en betrodd specialist på Managed Detection and Response, som Orange Cyberdefense.

Tjänsten Managed Cybercrime Monitoring kan användas på ett modulärt sätt, vilket gör att ni kan bygga upp er kapacitet baserat på era nuvarande behov, men också med möjlighet till framtida expansion.

Allt detta presenteras i vår Threat Defense Center-portal så att ni enkelt kan visa, filtrera och rapportera tjänstens resultat. Ni kan också skicka in ytterligare tillgångar när nya digitala tillgångar skapas eller upptäcks.

Era förmåner

Upptäck våra lösningar för managerad övervakning av cyberbrottslighet

Täckning

Vår blandning av CERT-utvecklade verktyg och specialiserade plattformar för managering av digitala risker ger er en bred och djup täckning som levereras i en modulär prenumeration.

Integration

Vår tjänst är utformad för att komplettera den bredare säkerhetsverksamheten och som en del av vår underrättelsestyrda strategi, ingår den i ett bredare ekosystem för hotinformation.

Specialister

Få tillgång till experter på cyberbrottslighet med flera kompetenser och språk som arbetar hårt för att förstå er verksamhet och tillämpa den för att leverera relevanta, målinriktade och användbara underrättelser för er.

Orange Cyberdefense checkbox icon

Begränsning

Våra kontakter med internetleverantörer, webbhotell och globala brottsbekämpande organ gör det möjligt för oss att effektivt begränsa hot som nätfiske, domäner och missbruk av varumärken.

Varumärkesskydd

Övervakning av cyberkriminalitet [varumärke]

Från domäner och webbplatser till sociala medier och mobilappar - er digitala närvaro är en attraktiv attackyta för cyberbrottslingar.

Tjänsten [data] består av proaktiv identifiering av potentiell dataexponering (oavsett om den är oavsiktlig eller skadlig) i olika källor, från ”paste sites” och kodsamlingar till marknadsplatser på dark-web och underjordiska forum.

 

Ladda ner faktablad

Exponering av uppgifter

Övervakning av cyberbrottslighet [data]

Er data är värdefulla - från användaruppgifter till er mest konfidentiella immateriella egendom. Dataexponering och datastöld är vanligare än någonsin.

 

Ladda ner faktablad

Övervakning av cyberbrott [bedrägeri]

Tjänsten består av övervakning av bedräglig verksamhet. Fokus ligger på phishing-webbplatser och domänimitation samt specialiserade områden som övervakning av kreditkortsbedrägerier.

I genomsnitt tar vi ner nästan 20 000 skadliga webbplatser/domäner varje år. Det tar i genomsnitt cirka fyra timmar att stänga en bedräglig webbplats, så vi är även effektiva. Det krävs erfarenhet, partnerskap och uthållighet, men våra experter får det att hända!

 

Ladda ner faktablad

Analys av phishing (nätfiske) som en tjänst

Övervakning av cyberbrottslighet [email]

Vid sidan av de mer hemliga operationer och tidigare avslöjade dataexponeringsincidenter som Managed Cybercrime Monitoring försöker managera som en tjänst, kommer cyberkriminellas gamla favoritvapen - phishing-attacker via e-post. Attacker via e-post fortsätter att vara en framträdande och ständigt anpassningsbar taktik för cyberkriminella, och Business Executive Compromise (BEC) och Email Account Compromise (EAC) har konsekvent stått för de största totala ekonomiska förlusterna i samband med cyberbrottslighet.

 

Ladda ner faktablad

Case study: Nederländsk finansbolag

Utmaning

  • Skydda er mot den växande utmaningen med APT:er

  • Skydda kunderna mot bedrägerier

Lösning

  • Övervakning och nedtagning av domännamn

  • Upptäckt och neutralisering av phishing (nätfiske)

  • End-to-end-tjänst via allianser med Verisign, NeuLevel, ICANN, Phishtank, Phishing Initiative och Internetleverantörer.

Fördelar

  • Snabba åtgärder vid cyberbedrägeri eller missbruk av varumärket
     
  • Aktivt varumärkesrykte och skydd av digitala tillgångar

Kämpa smartare, inte hårdare!

För att förutse stormen, måste man känna till prognosen. För långsiktig planering är det ett måste att ta in expertkunskap om förutspående förändringar.

Även om cyberhotlandskapet vid en första anblick verkar vara flyktigt, snabbt föränderligt och kaotiskt, drivs det av systemiska krafter. Genom att läsa av dessa krafter kan man få bättre och effektivare förebyggande, detektion och respons.

Det är därför som intelligens är kärnan i allt vi gör.

Vad experterna rekommenderar

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.