Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

24/7 stöd vid cyberincidenter

Har ni råkat ut för en cybersäkerhetsincident som ni behöver omedelbar hjälp med?

Få stöd genom att ringa er lokala jourtelefon

Nyckeln till att mildra effekterna av en cybersäkerhetsincident är reaktionstiden mellan detektering och respons. Många företag saknar den infrastruktur som krävs för att reagera snabbt och säkert. Orange Cyberdefenses tjänst för Emergency Cyber Security Incident Response service gör det möjligt för alla företag att reagera snabbt och effektivt på skadliga cyberhot. 

Om du inte är sedan tidigare kund hos Orange Cyberdefense CSIRT behjälper vi dig i mån om tid och resurser. Observera: Detta är en global jourtelefon och alla samtal kommer att hanteras på engelska.

SE: +46 40 66 88 188

UK: +44 203 936 4556

DE: +49 82 18 08 30 470

NL: +31 18 47 88 111

BE: +32 38 08 21 92

DK: +45 70 200 438

NO: +47 23 96 63 20

 

Er support vid nödsituationer

Vid en incident är det mycket viktigt att hålla sig lugn och vidta omedelbara och effektiva åtgärder. Tiden är viktig, så tveka inte att ringa vår jourtelefon. Ett erfaret CSIRT-team (Computer Security Incident Response Team) kan hjälpa er. Under ert första samtal kommer incidenthanteringsteamet att diskutera situationen med er för att få en indikation av problemet, dess giltighet och inverkan. CSIRT-specialisten kommer att samråda med er om de första stegen och rekommendationerna, och om det är ett fall som vi kan hjälpa till med kommer vi att föreslå en plan, en tidsram och en prisindikation för att ni ska kunna agera snabbt och hantera incidenten på ett effektivt sätt.

Kom ihåg: Nuvarande kunder betjänas först om det pågår stora kampanjer, vi kan inte garantera att vi kan hjälpa er om ni inte har ett förskottsavtal. Om ni vill ha förstklassig service, inklusive SLA-definierade svarstider och omedelbar utplacering av insatsgrupper, kan ni överväga att prenumerera på incidentresponsenhetsavtalet!

Läs mer om incident response services!

Kontakta oss för Incident respons retainer

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.