Search

De säkraste lösningarna är baserade på maskininlärning

man-tittar-pa-data

De säkraste lösningarna är baserade på maskininlärning

Idag uppstår ungefär en halv miljon nya virus per dygn. De flesta företag förlitar sig ändå fortfarande på traditionella virusskydd baserade på signaturer. Dessa bygger på och är beroende av att den skadliga koden först måste bli känd innan signatur uppdateras för att skydda, och på så sätt blir skadan snabbt gjord. För ett effektivare skydd idag krävs maskininlärning.

Klientskydd måste ha avancerad maskininlärning för ökad säkerhet
Framtidens klientskydd ska vara baserat på maskininlärning (ML) som inte förlitar sig på redan upptäckt skadlig kod och uppdaterade signaturer för det, utan en teknik som kontinuerligt ”lär sig” i molnet.

Agenterna verkar oberoende på varje server och/eller klient. I och med vårt mobila arbetssätt och okända anslutningar så är det viktigt att ett klientskydd kan fungera oavsett en internetanslutning är etablerad eller ej.

Ett grundkrav på klientskydd är att det klarar av att upptäcka fil-lösa hot. Det är ett skript som i sig inte är skadligt men som använder inbyggda verktyg för att komma åt målet. Detta är något som många klientskydd inte klarar idag utan maskininlärning.

De säkraste lösningarna är baserade på maskininlärning
-Matematiska beräkningar

Klientskydd som skapats som en del av vad man kallar ”Nästa generations klientskydd” baseras på matematiska modeller, minnesskydd och funktioner för kontroll av skript istället för signaturuppdateringar. De är byggda för att upptäcka aldrig tidigare identifierad skadlig kod. De flesta andra metoder går ut på att systemen jämför kod med en lista över kända virus, så kallade signaturer. Det gör att nya virus tar sig igenom innan antivirusleverantörerna har hunnit uppdatera sina signaturlistor. Med hjälp av moderna lösningar baserade på maskininlärning är detta inte längre ett problem. Vilket är en av alla bra lösningar för cybersäkerhet.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.