Search

Är Apples Tracking Transparency kompatibelt med GDPR?

Vad är App Tracking Transparency?

App Tracking Transparency (ATT) tillåter Apple att spåra en Iphone-användare när personen navigerar mellan olika program som han har laddat ner, med syfte för spårning och inriktning.

Detta möjliggörs via iOS 14.5-uppdateringar som erbjuder denna nya funktion. Det kan godkännas eller nekas av användaren.

App Tracking Transparency “ATT” och GDPR: en fråga om efterlevnad?

Att be användaren om samtycke när de öppnar en ansökan är ett steg mot skydd av personuppgifter men är ändå relativt otillräckligt.

Om användaren befinner sig inom EU, gäller den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), eftersom Apple park, som ligger i Cupertino, Kalifornien, kommer att behandla data från användare som är bosatta inom EU.

Valet som visas på användarens skärm vid uppdateringen är ganska “tydlig, med en enkel terminologi”, den är dessvärre inte upplyst. Om användaren som är bosatt inom EU samtycker till att spåras, nämns det inte om vilka element som krävs enligt GDPR.

När användaren väl har accepterat spårningen – beroende på åtkomst som begärs av appen till iPhone – kan följande uppsättning data hämtas:

 • IP-address
 • ID-åtkomst som används för den aktuella applikationen
 • Mejladress
 • Kortnummer
 • Geografiska platsdata
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Efternamn
 • Förnamn
 • Röstinspelningar
 • Foton
 • Biometriska data (fingeravtryck, ansiktsigenkänning, etc.).

Nedan följer en analys av huruvida Apples Tracking Transparency, ATT, är tillräcklig i enlighet med principerna i GDPR vid behandling av personuppgifter:

 

Således är Apples Tracking Transparency det första steget mot överensstämmelse med GDPR, men som diagrammet ovan visar finns det fortfarande arbete kvar att göra för att följa den europeiska texten

Kontakta oss

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.