Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Managed Threat Intelligence [protect]

Håll jämna steg med det föränderliga hotlandskapet

Växande attackyta, begränsade resurser

Digitalisering och förändring i beteenden hos användare med ökad grad av flexibla arbetsplatser, har gett hotaktörer större möjligheter att angripa organisationer.

För att förebygga och upptäcka avancerade hot måste organisationer samla in rätt information och omvandla den till handlingsbar intelligens.

Det är här ett CTI-program (Cyber Threat Intelligence) kommer in. Det kan dock vara kostsamt och komplicerat.


Eftersom få CTI-specialister är tillgängliga är marknaden överbelastad med leverantörslösningar med i många fall varierande prestanda, och med en begränsad budget kan det innebära val av CTI-lösningar som kan vara mindre effektiva.

Läs mer om insikter kring Threat Intelligence och hotlandskapet

Vanliga utmaningar för nätverks- eller säkerhetsspecialister:

Oönskade nätverksavbrott

Hur blockerar jag riktiga hot med skadlig programvara utan att orsaka nätverksstörningar?

Organisations- och tekniksilos

Hur blockerar jag hot över flera och icke-anslutna säkerhetssystem?

Brist på tid och resurser

Hur anpassas och underhålls ett CTI-program med begränsade resurser?

Ge dina säkerhetsteam rätt information vid rätt tidpunkt

Managed Threat Intelligence [protect| är en säkerhetstjänst som adderar värde till befintliga säkerhetslösningar:  XDR, EDR, nästa generations brandväggar, IDS, proxyservrar och Internet Access Gateway.

Tack vare Managed Threat Intelligence [protect] kan du:

  • Blockera skadlig programvara i brandväggar utan att blockera legitim trafik
  • Blockera C&C-återuppringningar (Command & Contol)
  • Blockera ”lateral movements” av skadlig programvara och ransomware i brandväggar
  • Förstärk EDR (Endpoint Detection and Response) med Threat Intelligence-data (IOC's - Indicators of Compromise)
Ladda ner faktablad

Managed Threat Intelligence [protect]: förbättra säkerhetslösningar med hjälp av Threat Intelligence-integration

Arbeta med proaktiv säkerhetsinformation baserad på löpande uppdateringar från Cyber Threat Intelligence

Aktuell och korrekt underrättelse utan ”false positive”

Stabilt REST API: lätt att integrera med dina befintliga säkerhetsverktyga

Information uppdateras i realtid för att upptäcka hot snabbare

Öka din ROI för nätverkssäkerhet

Intelligensledd säkerhet av Orange Cyberdefense: för allt samman

  • Var ska man investera resurser där de har störst inverkan och uppvisar bäst ROI?
  • Hur reagerar man snabbare och smartare på nya hot och aktiviteter?
  • Hur tar man rätt strategiska, operativa och taktiska beslut?

Vårt intelligensdrivna synsätt kan hjälpa dig att svara på alla dessa avgörande frågor.

Läs mer här

Varför Orange Cyberdefense?

Listad i Gartner Market Guide för Cyber Threat Intelligence Services

Opartiska data, oberoende av specifika leverantörer

Proprietär CTI-data berikad med Telco Intelligens

Data berikad med kunskap från våra 17 CyberSOCs

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.