Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Managed SOAR

Hantera ökad aktivitet med automatiseing

Företag påverkas i allt högre grad av hotets nivå och dess mångsidighet

Vad står då säkerhetsteamen inför?

 

  • Många larm orsakar en ”säkerhetströtthet”
  • Många produkter som måste matchas och samordnas för att få en enhetlig bild
  • Omfattande manuella uppgifter och repetitiva åtgärder
  • Försök att åtgärda luckor som leder till mer komplexite

Säkerhetsteam efterfrågas därför bättre ”Mean Time To Response” av sin ledning, men det saknas ofta resurser för att göra det. Svaret är effektivisering och automatiseing.

Så, vad ska prioriteras?

Företag strävar efter att underlätta bearbetningen och förståelsen av händelser och larm. Genom att använda rätt verktyg, minskar arbetsbelastningen för säkerhetsteamen.

Snabba upp säkerhetsarbetet med skalbara och automatiserade arbetsflöden

Managed SOAR-plattform omfattar hela resan för automation och orkestrering och innehåller även integrationstjänster.

 

Säkerhet: Vår plattform hjälper dig att implementera de olika cybersäkerhetsprocesserna enligt förväntningar och krav.

Orkestrering: Spara pengar och tid med möjligheten att hantera eller kontrollera andra tekniska lösningar genom definierade kopplingar.

Automatisering: Med vår SOAR-plattform utvecklar du scriptade åtgärder enligt definition i playbooks (dv scriptade handlingar som ska hända när vissa villkor är uppfyllda).

Respons: Vi hjälper dig att reagera på incidenter genom att erbjuda en mängd olika varianter anpassade efter ditt behov. Vi kan erbjuda dig: ärendehantering, utredning, analys, rapportering, kommunikation eller samverkan.

 

Ladda ner faktabad

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.