Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Managed firewall

Nästa generations brandvägg för att skydda ert företag

Säkra informationen

Upptäck och blockera misstänkta eller farliga aktiviteter

Kontrollera internetanvändning

Kontrollera användarnas rättigheter och aktivitet på internet

Säkerställ verksamhetsdrift

Genom att hantera dina data, applikationer och internetåtkomst

En allt-i-ett-lösning för att säkra verksamheten

Nästa generations brandväggar konsoliderar många kraftfulla säkerhetsfunktioner, men detta kräver förutom att den hanteras av experter en kontinuerlig övervakning och konfiguration. Vår tjänst ger tillgång till viktig brandväggsexpertis, med support dygnet runt. De arbetar med insamlad kunskap om best-practise vilket stärker säkerheten. Vi drar nytta av marknadsledande teknologier och ni frigör den egna personalen att prioritera andra affärsmål.

Ladda ner Faktablad

Fördelar

Fokusera på verksamheten

Anförtro brandväggshantering till experter med över 25 års erfarenhet

Ständig beredskap

24x7x365 konfiguration, hantering och övervakning med ett omedelbart support kring eventuella problem

Skydda din investering

Kontinuerlig, proaktiv övervakning hjälper till att skydda affärskritiska tillgångar

Tillgång till expertis

Våra tekniker är certifierade till de högsta nivåerna inom installation, konfiguration och drift på både Check Point och Palo Alto Networks

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.