Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Managed endpoint security

Klienten är utsatt

Med de senaste cybersäkerhetsattackerna och -intrången har det blivit uppenbart att klienten har blivit den mest utsatta. Stationära datorer och mobila enheter utsätts för allt mer komplexa och många attacker från tillverkare av skadlig programvara (malware) som via klienten försöker få en ingångspunkt till nätverket. Syftet är att exfiltrera data eller, genom ransomware, få en ekonomisk fördel. Angripare attackerar inte bara sårbarheter i klienterna utan utnyttjar funktioner i välkända applikationer. Forskning från SensePost har visat att utnyttjandet av funktioner i vanliga Microsoft Office-applikationer har nära på 100 % framgång.

Faktablad

Fördelar

Trygghet i att affärskritiska applikationer är skyddade 24x7x365.

Förenkla med hantering så att interna IT-team kan fokusera på de uppgifter som verksamheten behöver.

Utöka skyddet mot e-postbilagor och webbaserade attacker för att minska risken för infektion av zero-day malware.

Klienter som är uppdaterade med funktioner för upptäckt av skadlig programvara.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.