Search

Drift och support

Sluta jaga supportärendeen och bekämpa bränder.

Låt Orange Cyberdefense hjälpa er att optimera er verksamhet och support för era säkerhetslösningar. Låt oss hjälpa er att gå från reaktiv till proaktiv!

Många organisationer misslyckas med att sköta sin säkerhetsplattform med den noggrannhet och proaktivitet som krävs. Detta leder till oönskade driftstopp, säkerhetsbrister och dålig användarupplevelse.

Livscykelhantering är nyckeln till det tekniska värdet

För att säkerhetsarbetet ska bli effektivt krävs ofta en hög grad av proaktivitet och struktur. Utan lämpliga förändringskontroller kan oväntade luckor skapas i skyddsbarriärerna, vilket möjliggör oönskad åtkomst eller dataläckage. Moderna säkerhetsprodukter är inte verktyg som passar alla eller har en enda funktion. Tvärtom är de ofta utrustade med avancerade funktioner och förlitar sig på maskininlärning och artificiell intelligens för kontinuerlig förbättring. Detta höjer kraven på underhåll och drift av produkterna. De måste ständigt övervakas och justeras för att ge bästa möjliga skydd. Eftersom de ofta tillhandahåller affärskritiska funktioner måste de också ha hög tillgänglighet. Driftsstopp måste förhindras och snabbt hanteras om det skulle inträffa.

Minimering av stillestånd och optimering

Organisationer med effektiv drift av sin säkerhetsinfrastruktur kan uppnå önskade säkerhets- och skyddsnivåer. De minimerar stilleståndstiden med avancerad och snabb support vid oväntade problem. De agerar proaktivt i stället för reaktivt, vilket förhindrar incidenter och ökar avkastningen på investeringar.

Vår SOC ger er sinnesro

Orange Cyberdefense har 17 SOC- och supportcenter, utrustade med ledande experter på säkerhetsprodukter. De sköter din utrustning proaktivt och förhindrar driftstopp. Vid incidenter ger de dig expertråd baserat på best-practise, produktkunskap och erfarenhet från många olika kundmiljöer.

Orange Cyberdefense erbjuder följande tjänster inom Drift & Support:

  • Säkerhetstjänster
    • En uppsättning tjänster som är utformade för effektivt förebyggande arbete, inklusive nästa generations managering av klienter och sårbarhetshantering
  • Underhåll och drift
    • Operativa tjänster omfattande ledande plattformar för säkerhet, och som levereras av driftexperter
  • Support 
    • 24×7 supporttjänster för att effektivt hantera produktfel eller incidenter
Kontakta oss

Kämpa smartare, inte hårdare!

För att förutse stormen, måste man känna till prognosen. För långsiktig planering är det ett måste att ta in expertkunskap om förutspående förändringar.

Även om cyberhotlandskapet vid en första anblick verkar vara flyktigt, snabbt föränderligt och kaotiskt, drivs det av systemiska krafter. Genom att läsa av dessa krafter kan man få bättre och effektivare förebyggande, detektion och respons.

Det är därför som intelligens är kärnan i allt vi gör.

What experts recommend

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.