Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Detect & respond

Varför är det viktigt med detekt och respons?

Managed Detection and Response handlar om att upptäcka överträdelser i realtid och reagera på ett sätt som minimerar skadorna för din organisation.

Enligt forskning är den nuvarande genomsnittliga tiden för att identifiera och begränsa ett dataintrång 280 dagar*. Det är hög tid att identifiera och åtgärda denna uppenbara brist i säkerhetsarbetet.

Lösningen är ett anpassningsbart, modulärt tjänstepaket som stöds av en djupgående medvetenhet om hotbilden.

82 % av organisationerna vet inte om de lyckas identifiera brott och incidenter.
EY:s globala undersökning om informationssäkerhet 2018

En utmaning med ”detekt och respon” är att det ställer mycket högre krav på människor och processer. Hotaktörer är globala, arbetar i alla tidszoner och är mycket skickliga. Att bygga upp ett dygnet 

Därför är det bästa alternativet att investera i Managed Detection and Response-tjänster.

Hur du får ut mesta möjliga av din budget

Vad är rätt lösning för dig? Köpguide för MDR

Detektera hot och ta hand om detta kräver tid, kompetens, resurser och investeringar. Om du vill få en uppfattning om vilket som är det bästa alternativet för din organisation kan du prova vår köpguide för managerad detektion och respons. Råden kommer att vara en bra utgångspunkt för att implementera en tjänst för managerad detektion och respons.

Era fördelar

Fullständig visibilitet för proaktivitet:

Få insikt inom och utanför din organisation för att upptäcka hot mot cybersäkerheten.

Intelligensstyrd säkerhet:

Vi investerar mycket i reseacrh och utveckling för att upptäcka och reagera på de senaste taktikerna, teknikerna och förfarandena.

Aktiv respons:

Ett brett utbud av aktiva respons-alternativ är tillgängliga dygnet runt för att passa dina behov av säkerhetsåtgärder.

Spara tid och kostnader:

Vi använder innovativa tekniker för att se till att incidenter undersöks i sitt sammanhang och att ”false-positives” minskas så mycket som möjligt.

Kämpa smartare, inte hårdare!

För att förutse stormen, måste man känna till prognosen. För långsiktig planering är det ett måste att ta in expertkunskap om förutspående förändringar.

Även om cyberhotlandskapet vid en första anblick verkar vara flyktigt, snabbt föränderligt och kaotiskt, drivs det av systemiska krafter. Genom att läsa av dessa krafter kan man få bättre och effektivare förebyggande, detektion och respons.

Det är därför som intelligens är kärnan i allt vi gör.

What experts recommend

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.