Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Managerad detektion och respons för molnet

Behåll lampan tänd vid dåligt väder

Organisationer är nu överväldigade av komplexitet.

Hybrida molnmiljöer och explosionen av distansarbete har ökat angreppsytan så att den traditionella gränsen inte längre är relevant.

Värden och affärer byggs nu på data när vi tar till oss molnplattformar och använder molntillämpningar.

Men denna övergång till innovation är inte riskfri.

Hur kan man få sinnesro i detta ständigt föränderliga hotlandskap?

Få full insyn i era molnanläggningar

Flera moln, flera utmaningar

Migrering till molnet utsätter säkerhetsteam för nya hotscenarier

Hur hanterar man blinda fläckar och en utökad angreppsyta?

Hur hanterar man komprometterade molnkonton och insiderhot?

Hur identifierar man användbara insikter utan att överväldiga säkerhetsteam?

Hur anpassar man förfaranden för incidenthantering till en gemensam säkerhetsmodell?

Behöver ni hjälp med att välja rätt detektion- och responslösning?

Orange Cyberdefense, en stolt medlem av Microsoft Intelligent Security Association (MISA)

Microsoft Intelligent Security Association (MISA) är ett ekosystem av oberoende programvaruförsäljare och leverantörer av managerade säkerhetstjänster som har integrerat sina lösningar för att bättre kunna försvara sig mot en värld av ökande hot.

Läs mer
Microsoft Intelligent Security Association (MISA)

Orange Cyberdefenses molnsäkerhetslösningar är nu tillgängliga på AWS Marketplace!

Orange Cyberdefense utökar de molnsäkerhetslösningar som finns tillgängliga på AWS Marketplace.

Läs mer

Vi kombinerar våra experters talang med den bästa tekniken för att säkra era multi-cloud- och hybridmiljöer.

Varför Orange Cyberdefense?

Fullständig övervakning av konton och identiteter

Genomgående förståelse för molnsäkerhet - inte bara detektion och respons.

Uppgiftsbaserat tillvägagångssätt

Internt forskningsteam och egenutvecklad hotinformation.

Maximera visibiliteten.

Managerad detektion och respons från traditionella datacenter till molnverksamhet.

Förbättra tid till värde

En uppsättning färdiga detekteringsfunktioner som gör att ni kan komma igång snabbt.

Identifiera verkliga hotsignaler i bruset

Intelligensstyrd säkerhet för att fatta rätt strategiska, operativa och taktiska beslut.

Säkerställa Office 365-tjänster

För en stark strategi för upptäckt och svar är övervakning av Office 365 lika viktigt som klienten och nätverket.

Vi kan hjälpa er att:  

  • Adoptera en XDR-strategi för att hantera dessa grundläggande hotvektorer - antingen isolerat eller som en kombinerad funktion - med vårt globala nätverk av 14 CyberSOC:s som tillhandahåller triage, analys och rapportering av incidenter dygnet runt
  • Med hjälp av en kapacitet att integrera med Azure AD kan vår CyberSOC också låsa Office 365-angrepp innan de sprids

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.