Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Allt du behöver veta om molnsäkerhet

Molnsäkerhet

Vad är molnsäkerhet?

Idag lagrar vi mycket data och innehåll i molnet. Detta innebär att vi både kommer åt och kan synkronisera data från olika enheter oberoende var vi befinner oss. Eftersom allt är lagrat i molnet kan vi inte veta exakt vart datan är lagrad då molntjänsteleverantörer förmoodlingen har ett flertal servar utsplacerade på olika platser. 

Molnsäkerhet är ett delat ansvar för säkerheten mellan molnleverantören och organisationen. Organisationen är dock alltid ytterst ansvarig för att säkra sina egna data. Det handlar om att säkra data, applikationer och infrastruktur som är relaterade till detta – inklusive policyer, teknik och kontroller.

Oron som finns för exponering av data har gjort molnsäkerhet prioriterad. Utmaningen har blivit att förhålla sig till organisationens behov av flexibilitet, samtidigt som man förbättrar säkerheten för applikationer och säkra datat när det rör sig mellan de olika molnen. Att få synlighet och förhindra attacker som försöker ta ut viktig data, både från en extern plats och genom en lateral attack, blir avgörande på alla delar där applikationerna och datan finns.

Det finns en mängd olika molntjänsteleverantörer som ni kan anlita men gör en ordentlig analys innan ni bestämmer er. 

Några saker som ni behöver ta reda på:

  • Tillgänglighet 
  • Säkerhet
  • Support

Även om molntjänsteleverantören garanterar mycket, är det ändå mycket viktigt att en organisation har rätt verktyg på plats för att hantera och säkra riskerna effektivt för att hålla sitt data säkert. Dessa verktyg måste ge synlighet i aktiviteter inom SaaS-applikationen och detaljerad analys av användningen för att förhindra dataförluster och säkerställa efterlevnad av uppsatt policy.

Verktyg kan exempelvis omfatta intelligenta policykontroller för att säkerställa säkerhetsnivå och process för karantänsättning om en incident inträffar och Threat intelligence information i realtid på kända och okända hot som upptäckts.

 

 

 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.