Search

SASE: Secure Access Service Edge

SASE, ett nytt tankesätt för effektiv och säker digitalisering

Förändrat arbetssätt:

  • Kontoret är inte längre den primära arbetsplatsen
  • Molnet är det nya datacentret
  • Nya hot dyker upp, vilket gör det svårt att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.
  • Internet är det nya nätverket

Användarna behöver få säker tillgång till data var som helst, oavsett var de finns, när som helst och från vilken enhet som helst. Men hur kan du dra nytta av IT-förändringarna och IT-användningen för att förbättra säkerheten och kostnadseffektiviteten?

SASE är ett nytt tillvägagångssätt som tar itu med denna utmaning och omdefinierar den traditionella perimetern: säkerhets- och nätverksfunktioner centraliseras i ett moln nära användaren (även känt som edge), vilket möjliggör förenkling och automatisering.

Ladda ner White Paper

Definiera din väg till underrättelsestyrd SASE

Ett mycket skalbart och anpassat tillvägagångssätt

  • Bygg upp och utforma en tillförlitlig och konsekvent upplevelse: genom att identifiera prioriteringar, förbereda transformeringen och föreslå en SASE-modell
  • Stärk nätverkssäkerheten mellan användare, program och data från alla platser: med våra managerade tjänster, genom att utforma, implementera och hantera din SASE-arkitektur
  • Övervaka infrastrukturen för att upptäcka incidenter och åtgärda cyberattacker: genom att kontinuerligt förbättra din säkerhetsmodell

Det är en utmaning att definiera en bra strategi för att driva din långsiktiga SASE-strategi, men vi är här för att hjälpa dig.

Download the SASE roadmap

Omdefiniera ditt ramverk

Minska komplexiteten och förbättra säkerheten överallt

Flexibilitet

SASE-metoden gör det möjligt för organisationer att rikta trafiken till molnet varifrån som helst i stället för att dirigera den via datacentret, vilket eliminerar en viktig flaskhals för data.

Zero Trust

SASE erbjuder säker åtkomst till privata tillämpningar i offentliga moln och datacenter i stället för åtkomst på nätverksnivå.

Bättre prestanda

SASE förbättrar och påskyndar tillgången till internetresurser via en global nätverksinfrastruktur som är optimerad för låg latency, hög kapacitet och hög tillgänglighet.

Skydd mot hot

SASE gör det lättare för företag att upptäcka och förebygga moln- och webbattacker som phishing (nätfiske), skadlig kod (malware), utpressningstrojaner (ransmware) och illvilliga insiders.

Intelligensstyrt tillvägagångssätt

Drivs av vår hotinformation och vår CyberSOC.

Samlad nätverks- och säkerhetsexpertis

Med Orange Business Services världsledande inom nätverk: SD-WAN, MPLS, mobil, satellit.

Marknadens bästa SASE-lösningar

Partnerskap med viktiga leverantörer som är specialiserade på SASE-lösningar.

Genomgående strategi

Vi kan utforma, driva och övervaka din SASE-modell från början till slut.

Upptäck flera lösningar:

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.