Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Managerad workspace för Microsoft 365 Defender

Förbättring av säkerhetshållningen på ett enkelt sätt

Microsoft 365 Defender håller på att bli den vanligaste säkerhetslösningen i världen, men företag har svårt att hitta expertis för att hantera den.

Konsolidering eliminerar inte komplexiteten.

Under dessa förhållanden är det viktigt att kunderna får ut det mesta av sin investering i Microsoft 365 Defender, genom att använda den fullt ut enligt bästa praxis och hålla jämna steg med frekvensen av nya funktioner.

Ladda ner faktablad

Optimera era Microsoft 365 Defender moduler och funktioner fullt ut genom att anförtro dem åt Orange Cyberdefense!

  • Era Microsoft 365 Defender Tenant berikad med Orange Cyberdefense Threat Intelligence
  • Regelbunden analys och rapportering av er säkerhetshållning, i kombination med genomförande av föreslagna förbättringar för att hjälpa er att ständigt förbättra er säkerhet och minska er attackyta.
  • En utsedd Technical Delivery Manager från vårt team av experter på Microsoft 365 Defender
  • En Microsoft 365 Defender Tenant som förvaltas av oss för er räkning, inklusive: :
  Operational management Incident managementPolicy managementSecurity posture management
  Release management Monitoring and event managementChange management Service request management

  Viktiga fördelar

  Förenkla hanteringen av cybersäkerhet i alla Defender-lösningar (MDE, MDO, MDI, MDCA).

   

  En kontinuerlig förbättring av säkerhetshållningen tack vare verktygen för managering av säkerhetsläget och versionshantering, vilket leder till en bättre användarupplevelse av Microsoft-lösningarna.

  Ett skydd mot de vanligaste riskerna som riktar sig mot era klienter, identiteter, e-post och användare (felkonfiguration, nätfiske, malware, ransomware, läckta lösenord etc.).

  Utnyttja våra investeringar i forskning och utveckling, information om cyberhot och automatisering så att ni inte behöver göra det.

  En förutsägbar och modulär kostnadsmodell baserad på omfattning, antal användare, servrar och Defender-moduler.

  Få sinnesfrid med MSSP:s tack vare support 24/7 via e-post och telefon och en tydlig modell för delat ansvar med SLA för driftshantering.

  Varför Orange Cyberdefense ?

  Mer än 130 Microsoft-certifierade experter och över 2 700 anställda inom cybersäkerhet

  Mer än 8 500 kunder över hela världen

  Medlem i Microsoft Intelligence Security Association (MISA)

  Ackrediterad lösningspartner för Microsoft säkerhet

  Listad som ledare bland europeiska leverantörer av managerade säkerhetstjänster av Forrester

  Ett helt ekosystem av managerade tjänster för att förutse, identifiera, skydda, upptäcka och respondera på cybersäkerhetshot.

  Incident Response Hotline

  Facing cyber incidents right now?

  Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.