Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Managerat MultiCloud-skydd med Microsoft Defender

Tillsammans kan vi se till att er säkerhetspoäng uppfyller de högsta standardern

I dagens dynamiska digitala landskap är det viktigt att skydda företaget mot onlinehot, men ni kan stöta på dessa stora utmaningar när ni implementerar en robust säkerhetsstrategi:

  • Komplex synlighet: Hela 86% av de tillfrågade beslutsfattarna inom säkerhetsområdet anser att deras cybersäkerhetsstrategier släpar efter deras multicloud-konfigurationer
  • Risker för felkonfigurationer: Det är fortfarande svårt att upptäcka felkonfigurationer och det var en av de fem vanligaste incidenttyperna 2022. Felkonfigurationer är en ledande orsak till dataläckor och kostsamma intrång, med genomsnittliga skadestånd på 4,24 miljoner dollar under 2021
  • Ökande sårbarheter: Det ökande antalet vanliga sårbarheter kräver ett kontinuerligt och resurskrävande arbete från SecOps-teamen för att spåra, bedöma och åtgärda sårbarheter
  • Bristande säkerhetsintegrering: "Security by design" är fortfarande inte allmänt accepterat, och över 54% av företagen misslyckas med att integrera säkerhet i sina DevOps-pipelines. Denna försening leder ofta till att SecOps-teamen får otillräcklig information och begränsat inflytande i utvecklingsprocessen

Kontinuerligt förbättra er säkerhetsställning

I samarbete med Microsoft har Orange Cyberdefense utformat en managerad service som är särskilt avsedd att skydda era arbetsbelastningar och infrastrukturtjänster mot moderna hot. Managed MultiCloud Protection stärker er säkerhet och hjälper er att uppnå högre säkerhetsstandarder för era applikationer.

  • Vi minskar era kritiska risker 
  • Vi skyddar era molnbaserade arbetsbelastningar
  • Vi ökar DevOps-säkerheten för flera pipelines
Vår service i korthet

Vilka är de viktigaste fördelarna?

Minska risken för säkerhetsintrång

Förstå er säkerhetsställning för multi-cloud och hur den kan förbättras

24/7-tjänster och unik Orange Cyberdefense-expertis och Threat Intelligence

Övergripande förbättring av produktiviteten för säkerhetsadministratörer

Vilka är användningsområdena?

CISO

Få en överblick över säkerhetsläget för flera moln och följ utvecklingen över tid.

Säkerhetsadministratör

Ta lärdom av rapporter med rekommendationer om härdning, införande av säkerhetspolicyer och övervakning av sårbarheter.

Säkerhetsoperationer

Utnyttja arbetsbelastningsspecifika mekanismer för upptäckt av och svar på hot för att identifiera attacker, utreda incidenter och minska hoten.

Vilket värde tillför vi Microsoft?

Oöverträffad hotinformation

Microsofts volym, vår mångfald.

  • Angriparens infrastruktur aktiv sökning
  • Dark Web och webbplatser som läcker Ransomware
  • Nedtagning av bedrägliga domäner och phishing-webbplatser

Etablerade ledare

Två erkända branschledare som kombinerar Microsofts marknadsledande teknik med Orange Cyberdefenses medarbetare, processer och intelligence-led services

Saminnovation

Medlem i Microsoft Intelligent Security Association (MISA) och innehavare av Microsoft-verifierad MXDR-lösningsbadge.

Microsoft-certifierad

Mer än 150 Microsoft-certifierade experter över 3 000 cybersäkerhetsanställda.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.