Search

För att upptäcka och begränsa molnrelaterade attacker måste era processer och tekniker utvecklas

Identifiera de verkliga hoten utan att säkerhetsgrupperna drunknar i ett hav av varningar.

Cyberattacker ökar och har blivit mer sofistikerade och skadliga. Den här trenden förstärks ytterligare när angreppsytan expanderar i takt med att mer data flyttas till molnet.

Kapaciteter för upptäckt och svar på hot är nu ett måste, men många organisationer saknar kompetens och resurser för att bygga och underhålla dem.

Varje organisation är annorlunda. Frågor om skala, IT-behov och verksamhetstyp spelar alla en roll när det gäller att bestämma hur ni ska bygga upp kapacitet för upptäckt och svar på hot.

En metod är att använda SIEM-lösningar (Security Information and Event Management) för att samla in data från flera källor och använda dataanalys för att identifiera de mest sannolika hoten.

Hur man anpassar sig till utmaningarna i samband med upptäckt av molnhot

Stoppa hoten med en molnbaserad SIEM som är anpassad till era nya affärsbehov.

Ladda ner MTD [log] för Microsoft Sentinel datasheet

1. Fullständig visibilitet för detektion

2. Intelligensledd säkerhet

3. Teknik för detektion

4. Aktiv respons

Orange Cyberdefense, en stolt medlem av Microsoft Intelligent Security Association (MISA)

Microsoft Intelligent Security Association (MISA) är ett ekosystem av oberoende programvaruförsäljare och leverantörer av managerade säkerhetstjänster som har integrerat sina lösningar för att bättre kunna försvara sig mot en värld av ökande hot.

Läs mer
Microsoft Intelligent Security Association (MISA)

Upptäck Managerad hotdetektering [log]

Synlighet från början till slut, avancerad detektion och prioriterade varningar för att göra rätt val.

  • Kontinuerlig incidenttriage, analys och prioritering av våra säkerhetsanalytiker.
  • Integrering av Orange Cyberdefense unika Threat Intelligence Datalake.
  • Analys av incidenter i realtid
  • Jakt på cyberhot
Läs mer

Managerad detektion och respondering för molnet

Hybrida molnmiljöer och explosionen av distansarbete har ökat angreppsytan så att den traditionella gränsen inte längre är relevant.

Värden och affärer byggs nu på data när vi tar till oss molnplattformar och använder molntillämpningar.

Men denna övergång till innovation är inte riskfri.

Orange Cyberdefense hjälper er att få friheten att innovera med hjälp av molntjänster utan de risker som följer med det.

Upptäck MDR för molnet

Ladda ner e-book Microsoft

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.