Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

man kemirock analys ot orange cyberdefense

OT/IoT säkerhet

OT, IoT, ICS och traditionell IT delar allt mer samma nätverk

Produktion, sensorer, hälsa och medicinsk utrustning kopplas samman med IT och moln.

Internet of things – IoT Vad är IoT, Internet of Things?

Ofta är dessa enheter inte designade med säkerhet i åtanke, och de är inte anpassade till nuvarande processer och lösningar inom IT-säkerhet. Många operativa enheter används till exempel i 30 år, medan deras programvara ofta är föråldrad redan efter 10 år. IoT-enheter (Internet of Things) i sin tur saknar ofta säkerhet genom design. Det betyder att koden som följer med dem inte är säker för det mesta (de komprometteras lätt).

Fördelarna med integration har lett till ökad konvergens mellan IT och OT-nätverk. Företag inser potentialen med lösningar som fjärrhantering, big data och avancerad analys för att öka effektiviteten och kapaciteten. Samtidigt innebär ökad exponering och risk i industrisystem inte bara säkerhetsutmaningar, utan potentiellt också säkerhetsrisker. Den berörda typen av utrustning kan ofta utgöra fysiska risker för människor och infrastruktur, om de inte är skyddade korrekt.

Dessutom har IoT- (Internet of Things) och OT-enheter mycket viktiga data som ni inte vill förlora. Tänk bara på patientdata i vården, ID-information eller hemliga recept. Data i sig är en ny ekonomi. Det har stort värde och kraft som ni inte vill dela med cyberkriminella.
 

Kontakta oss
orange cyberdefense googles

Behåll kontrollen över proprietära protokoll

En stor del av industriella kontrollsystem använder proprietära protokoll och programvara. Det finns dock lösningar idag som stöder sådana proprietära protokoll. Detta möjliggör synlighet i nätverket, utan att påverka dess funktion, och analys av OT-nätverk.

Andra lösningar är exempelvis väl utformad segmentering med nästa generations brandväggar, separering av produktionsmiljöer och utrustning. Det minskar risken för obehörig åtkomst. Dessutom ger fjärrhanteringslösningar, anpassade för just OT-miljöer, möjlighet att kombinera effektivitet med de absolut högsta säkerhetsnivåerna.

Fördelen med OT, utan risk

Med lämpliga säkerhetsmekanismer implementerade för industriella nätverk kan organisationer öka sin konkurrensfördel och dra nytta av effektiviteten vid sammankoppling av miljöer. Effektiv OT-säkerhet skyddar affärskritiska processer, system och människor och minskar säkerhetsproblem och incidenter.

Du är inte den enda…

Orange Cyberdefense kommer i kontakt med många olika branscher, med liknande utmaningar relaterade till användning av industriella kontrollsystem, SCADA-miljöer, hälso- och medicinsk utrustning, etc. Många utmaningar är desamma, och säkerhetslösningar måste tillämpas i OT- och IT-miljöer för att möjliggöra effektiv drift och ledning.

Cybersäkerhet för industrisystem

Från produktion till att bygga managerade system, från smarta hem till energiproduktion, transport och sjukvård: Operativ teknik (OT) finns runt oss, överallt. Läs mer om den digitala revolutionen som utvecklas i alla branscher.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.