Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Industriell Cybersäkerhet. Läs mer om OT

Den digitala omvandlingen förändrar näringslivet och cybersäkerhet är en viktig förutsättning för att lyckas

Operational Technology (OT) finns överallt omkring oss och den digitala revolutionen fortskrider i alla branscher. Särskilt inom produktion har OT-system traditionellt ansetts vara "skyddade" av en air-gap som separerar dem från den mycket uppkopplade (och därmed mycket sårbara) IT-världen.

Så är inte längre fallet eftersom informationsutbytet mellan IT och OT ökar (kallas IT/OT-konvergens), och detta har pågått under en längre tid, påskyndat av den ökande användningen av IT-baserad teknik i industriella system.

Att säkra verksamhetsdigitaliseringen av ert företag är en allvarlig fråga

Låt oss hjälpa er så att ni kan fokusera på att fatta rätt beslut.

Med rätt säkerhetsmekanismer implementerade för industriella nätverk kan organisationer öka sin konkurrenskraft och dra nytta av de effektivitetsvinster som uppstår när miljöer kopplas samman. Effektiv OT-säkerhet skyddar affärskritiska processer, system och människor, reducerar antalet sårbarheter och incidenter, samt minskar tiden för att komma tillbaka till ett önskat läge.

Orange Cyberdefense arbetar med kunder inom många olika branscher, med liknande utmaningar relaterade till användningen av industriella styrsystem, SCADA-miljöer, hälso- och medicinsk utrustning etc. Många utmaningar är desamma, och säkerhetslösningar måste tillämpas i OT- och IT-miljöer för att möjliggöra effektiv drift och förvaltning. Våra tjänster för industriell säkerhet är utformade för att uppfylla alla krav på efterlevnad av regelverk som standarder som NIST 800, IEC 62443, NIS 2.

Att prioritera rätt för er är affärskritiskt för oss

Förstå er omgivning

Att utöka säkerhetsprogrammet till OT-miljöer börjar med att förstå era tillgångar, nätverk, hotbild och attackyta.

Skydda era nätverk och tillgångar

Den ökande sammankopplingen av IT och OT kräver säker nätverksdesign och segmentering för att skydda och komma åt tillgångar i nätverket.

Upptäcka komplexa hot

För att upptäcka komplexa hot i alltmer uppkopplade IT- och OT-miljöer krävs integrerade funktioner för hotdetektering.

Förberedelser för säkerhetsincidenter

Att vara förberedd på säkerhetsincidenter ger er de bästa förutsättningarna för att minimera effekterna.

Vår OT-säkerhetsstrategi drivs av våra dedikerade OT-team ochunderrättelsedrivna tjänster

Så att ni kan: 
  • Bygga ett riskbaserat OT-säkerhetsprogram med inbäddad hotinformation
  • Säkert ansluta IT- och OT-nätverk och skydda tillgångar från komplexa hot som hela tiden utvecklas
  • Upptäcka hot i era IT- och OT-nätverk och bygga integrerade svarsfunktioner
  • Vara förberedda på säkerhetsincidenter med rätt specialister på plats för att reagera
  • Uppfylla alla efterlevnadskontroller med standarder som NIST 800, IEC 62443, NIS 2

Varför vi kan hjälpa er

En stark partner för att möta säkerhetsutmaningen

Support

Dedikerad support utifrån er verksamhetssektor för att skapa en strategisk, integrerad säkerhetsmetodik.

Kompetens

Dedikerade OT-säkerhetsspecialister och specialiserade OT Managed Security Service Delivery-team.

Närvaro

Vår globala närvaro gör att vi kan hjälpa er var ni än befinner er och när som helst, 24/7/365.

Erfarenhet

Branschöverskridande erfarenhet och kunskap om branschstandarder, förstärkt av starka partnerskap med marknadsledande leverantörer av OT-säkerhet.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.