Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Koppla samman information

Uppnå en smidig säkerhet för att stödja er företagsomvandling

Få kontroll över en alltmer komplex miljö

Idag står IT-och säkerhetsteam inför decentraliserade och heterogena kontrollpunkter.

Användare får åtkomst till ett flertal applikationer i flera miljöer från flera platser, vilket gör det svårare att säkra, kontrollera, spåra och hantera säkerhet.

Hur kopplar ni samman information?

Kontakta oss

En komplett livscykelstrategi som hjälper er att möta den nya verkligheten hos användare och applikationer

Till molnet

Säker åtkomst till molnet med Zero Trust för alla användare, när som helst.

I molnet

Skydda dina moln- och containermiljöer från felkonfigurationer och policyöverträdelser.

För molnet

Övervaka, upptäcka och respondera på verkliga hot i multi- och hybridmolnmiljöer.

Till molnet

Säker åtkomst med en högt distribuerad arbetskraft, flera offentliga moln och containrar.

Orange Cyberdefense hjälper er att säkra åtkomst till era moln- och containermiljöer med en omfattande cybersäkerhetsportfölj:

Läs mer om SASE

I molnet

Skydda dina tillgångar, bibehålla efterlevnad och managera er molnsäkerhetsnivå.

Molnsystem är kärnan i digital innovation, Orange Cyberdefense är vid er sida för att förbereda, säkra och hantera er resa till molnet.

  • Bedömning av molnsäkerhetsmognad: Förstå var ni är i er molnresa, identifiera era prioriteringar och utveckla era molnfunktioner
  • Managerad molnsäkerhet [Infrastruktur]: Vår CSPM-lösning är en kombination av bästa teknik och mänsklig expertis för att övervaka era molntillgångar, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan
  • Säkerhet för molnapplikationer: Avancerat hot- och dataskydd för dina SaaS-applikationer
Läs mer om molnsäkerhet

För molnet

Övervaka, upptäcka och respondera på verkliga hot i multi- och hybridmolnmiljöer.

Detektera överträdelser 24/7, och utöka er täckning för managerad detektion och respons i takt med förflyttningen till molnet.

  • Managed Threat Detection: Övervaka alla lager i er molnmiljö. Även tillgångar som ansluter er till molnet, endpoint och nätverk
  • Incidentrespons: Förbättra kontinuerligt era incidentresponsprocesser för att inkludera det delade ansvaret för ert moln och ekosystemet från tredjepartsleverantören

Gartner erkänner Orange Cyberdefense som en ledande leverantör av Managed Detection and Response

 

Läs om vår MDR buyer's guide

Våra viktigaste skillnader

Europeisk förankring med ett globalt fotavtryck

Ni är skyddade och kompatibla oavsett var ni befinner er.

Threat intel och Research kring hot är en del av vårt DNA

Ni kan fokusera på det som är av betydelse och uppnå bättre säkerhetsresultat.

Gemensam nätverks- och säkerhetsexpertis

Ni kan dra nytta av vår kombinerade expertis med Orange Business Services

 

+2,400 molnexperter som arbetar tillsammans

Ni kan fokusera på ert företag, och utveckla det i ett säkrare digitalt

Upptäck fler lösningar:

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.