Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Cloud security - Lösningar för Molnsäkerhet

Förbered, säkra och managera er resa till molnet

Molnet är en "game changer" för ert företag

Eftersom molnet erbjuder nya möjligheter att transformera ert företag, är säkerhets- och efterlevnadsrisker mer kritiska än någonsin.

Särskilt som komplexiteten i hybrid- och multimolnmiljöer och kompetensbrist är en del av ekvationen.

Er nya nyckelprioritet är nu att förhindra hot och säkra er molnresa.

Kontakta oss

SASE, ett nytt tänkesätt för att hantera er affärstransformation

Användare måste ha säker åtkomst till data, var den än är "hostad" när som helst och från vilken enhet som helst. Men hur kan ni dra nytta av IT-förändringarna och användningarna för att förbättra säkerheten och kostnadseffektiviteten?

SASE är ett nytt tillvägagångssätt som tar itu med denna utmaning och omdefinierar den traditionella perimetern: säkerhets- och nätverksfunktioner är centraliserade i ett nclose-to-the-user moln (även känt som edge), vilket möjliggör förenkling och automatisering.

Läs mer om SASE

Förbered er molnsäkerhetsstrategi och uppfyll era efterlevnadskrav

Utbildade och certifierade experter av de stora molntjänstleverantörerna: AWS, Microsoft Azure och Google Cloud

Ladda ner vår Cloud Assessment case study

Skydda appar, data och användare överallt

Cloud Access Security Solutions: 

  • Identity and Access Management
  • Infrastructure Security
  • Secure Access Service Edge (SASE)
Ladda ner vårt white paper om SASE

Cloud Native Security Solutions: 

  • Cloud Security Posture Management
  • Cloud Workload Protection Platform
Läs mer om shared responsibility in the cloud

SaaS Security Solutions : 

  • Åtkomst och autentisering

  • Hotförebyggande (skydd mot phising, nätfiske och malware)

  • Dataskydd och förebyggande av läckor

Upptäck vår djupgående analys av Zoom & Microsoft Team

Övervaka potentiella kompromisser och åtgärda säkerhetsincidenter

Connecting the dots

Idag står IT- och säkerhetsteam inför decentraliserade och heterogena kontrollpunkter.

Användare får åtkomst till flera applikationer i flera miljöer från flera platser, vilket gör det svårare att säkra, kontrollera, spåra och hantera säkerhet.

Orange Cyberdefense hjälper er att få friheten att förnya er med hjälp av molntjänster (cloud security) utan de risker som följer med det.

Läs mer
team work orange cyberdefense

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.