Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Klientsäkerhet

Klientskydd (Endpoint security) är av största vikt, från kritiska servrar till personalens bärbara datorer.

De flesta attacker, från ransomware till riktat spionage, berör just klienten.

Hur säkrar du dina tillgångar, processer och data samtidigt som du möjliggör för verksamheten att arbeta snabbt och flexibelt?

Med en kontinuerlig ökning av molnlösningar, hybrid-infrastrukturer och externt arbete  är klientskydd allt mer viktigt. Typen av klienter som används är idag mer varierande än någonsin, och med en ökad andel enheter som inte hanteras av organisationen. Nästa generation medarbetare kräver kontroll över sina egna enheter, att säkra klienterna kan därför vara en komplex uppgift.
 

Kontakta oss

Klientsäkerhet, Endpoint security, handlar om mer än att bara upptäcka skadlig programvara

Modernt klientskydd måste klara av mer och gå längre. Det måste tillhandahålla skydd både offline och online, möjliggöra snabba åtgärder vid incidenter och samtidigt ge en bra användarupplevelse.

Klientsäkerhet handlar om flera delar: 

Endpoint-skydd

Endpoint detect & respons

Endpoint management

Mobil säkerhet

Minska risken och optimera dina processer

Genom en effektiv klientsäkerhet reduceras risken för affärsavbrott, dataläckage och stulna användaruppgifter drastiskt. Detta gör det möjligt för verksamheten att fortsätta fungera effektivt och maximalt utnyttja krafterna i en mobil och flexibel arbetskraft.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.