Search

World Watch

Inför cyberstormen

Vi håller ett öga på hotlandskapet åt er!

Moderna cybersäkerhetsoperationer är lite som meteorologi – de involverar intag och bearbetning av en enorm mängd information från olika källor. Dessa olika datapunkter används av säkerhetsteam för att fatta minut-för-minut-beslut om hur användare spenderar tid och resurser effektivt. Rätt beslut håller organisationen borta från regnet och sparar dyrbar tid, pengar och rykte.

Vår World Watch -tjänst arbetar å kundens vägnar för att samla in, analysera, prioritera, kontextualisera och sammanfatta de väsentliga hot- och sårbarhetsdata som kunderna behöver för att fatta välgrundade beslut.
 

Ladda ner databladet

Låt inte fel beslut möjliggöra att er organisation blir utsatt.

Vi tillhandahåller den information som ni behöver för att hålla er borta från stormen!

Intelligensinsamling och analys

Analytiker samlar in, testar och granskar flera källor för att avgöra relevansen för specifika affärsmiljöer.

Regelbundna säkerhetsintelligens-
signaler

Relevanta och betydande varningar publiceras i portalen så snart de har verifierats, analyserats och kategoriserats på lämpligt sätt.

Support

Support finns tillgängligt via e -post eller via portalen för att hjälpa till med förtydligande eller utarbetande av specifika råd.

Användbara expertråd

Få förstahandsrekommendationer om hur ni undviker risker och skyddar er mot attacker

Intelligens i världsklass levereras med dagliga råd

         
  • Minimera risken för en framgångsrik attack innan den händer

  • Avslöja de mest relevanta riskerna i ett belamrat hotlandskap

  • Snabbt vidta rätt förebyggande åtgärder

  • Kommunicera om hot mer effektivt till kollegor och överordnade

Få de senaste uppdateringarna av World Watch -levererad till er mejl!

Ligg steget före hotaktörer! Med rådgivning från World Watch kan ni hitta uppdaterad information om vad som händer i säkerhetsbranschen, exempelvis vad era motståndare gör, vilka tekniker som påverkas, bryta trender... Tillsammans med rekommendationer från våra experter om hur ni, på bästa sätt, undviker och minimerar dessa risker

Om ni vill ha rekommendationer från World Watch kostnadsfritt, vänligen fyll i formuläret.

 

Arkiv: Tidigare rapporter

World Watch Report: May 2021     
    
    

Read

World Watch Report: April 2021

 

 


     

Read

Slåss smartare, inte hårdare!

För att förekomma stormen måste ni se en väderprognos. Och för långsiktig planering är det oundvikligt att få expertinsikt om klimatförändringar.

Även om cyberhotlandskapet vid första anblicken verkar vara flyktigt, snabbt föränderligt och kaotiskt, drivs det av systemkrafter. Att läsa dessa krafter kommer att resultera i bättre och effektivare förebyggande, upptäckt och svar.

Det är därför intelligens finns i kärnan i allt vi gör.

Vad experterna rekommenderar

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.