Search

Managerad industrisäkerhet [detect], minska operativa risker med IT/OT-anslutningar

Minska de operativa riskerna med IT/OT-anslutningar

IT/OT-anslutning ökar era operativa risker

Att minska de operativa riskerna med IT/OT-konnektivitet innebär ett antal olika utmaningar, som att bygga hotdetekteringsfunktioner för OT-miljöer utan att orsaka operativa risker, eller att förstå säkerhetshändelser, deras inverkan på OT-miljöer och fokusera på det som verkligen är viktigt. 

Den allmänna bristen på resurser och kompetens för att förstå OT-risker samt säkerhetshändelser och varningar gör att företag vänder sig till säkerhetspartners för att outsourca en del av sin digitala transformationsresa.

Minska riskerna och skydda känsliga data genom att utöka Threat Detection till OT

Med Managerad industriell säkerhet [detect] hjälper vi er att övervaka era OT-nätverk för att skydda dem mot hot. 

 • Vi distribuerar och hanterar OT-säkerhetsplattformen från en leverantör som stöds
 • Vi skapar och anpassar kontinuerligt den operativa baslinjen för hotdetektering
 • Vi övervakar era OT-nätverk efter avvikelser och skadliga aktiviteter
 • Vi undersöker säkerhetshändelser och eskalerar kvalificerade säkerhetsincidenter
 • Vi stöder fastställandet av rätt svarsåtgärder för OT-säkerhetsincidenter
 • Vi nyttjar Orange Cyberdefense Threat Intelligence för förbättrad hotdetektering
Ladda ner faktablad

Upptäcka hot i era OT-miljöer

Vad tjänar ert företag på det?

Upptäckt av OT-hot

 • Konstant övervakning av OT-nätverken för att upptäcka avvikelser och skadliga aktiviteter
 • Fullständig hantering av OT-säkerhetsplattformen
 • Avancerad detektering av och respons på hot mot OT och IT genom
 • Managerad hotdetektering [log], inklusive Threat Hunting och analys av säkerhetsincidenter

Minskning av falska larm

 • Kontinuerlig avstämning av er operativa baslinje
 • Kvalificerade och sekretessbelagda meddelanden om säkerhetsincidenter och rekommendationer om åtgärder
 • Visibiliteten ger möjlighet till en ökad förståelse av den faktiska nätverkstrafiken

Undersökning av händelser

 • Stöd från OT-experter för att hantera era säkerhetshändelser
 • Månatliga säkerhetsrapporter om säkerhetshändelser och incidenter samt regelbundna servicegranskningar

OT-experter till hands

 • Specialiserade team för tillhandahållande av OT-tjänster
 • Rekommendationer för att vidta rätt åtgärder

Varför Orange Cyberdefense?

Europeisk ledare med global närvaro och dokumenterad expertis inom OT-säkerhet.

Support

Dedikerad support inom OT- och IT-säkerhet för att hjälpa er att öka er säkerhetsmognad.

Färdigheter

Dedikerade OT-säkerhetsspecialister och specialiserade OT Managed Security Service Delivery Teams.

Närvaro

Vår globala närvaro gör att vi kan hjälpaer var ni än befinner er och när som helst, 24/7/365.

Erfarenhet

Branschöverskridande erfarenhet och kunskap om branschstandarder, förstärkt av starka partnerskap med marknadsledande leverantörer av OT-säkerhet.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.