Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Hur skyddar ni era barn från farorna på nätet?

Man som krypterar information

Hur skyddar ni era barn från farorna på nätet?

Barn är uppkopplade på nätet från tidig ålder

Internet är en del av vardagen för barn och tonåringar, även bland de yngre. 

Varje dag är det 170 000 barn som är online för första gången och i Europa använder 73% av alla barn internet före två års ålder.

Vad är barnens digitala identitet? 

En digital identitet, oavsett individens ålder, är en uppsättning information som publiceras på internet som gör det möjligt att känna igen en individ. För ett barn är det samma sak. Det är således inte nödvändigt att skapa ett konto på ett socialt nätverk för att ha en digital identitet. I verkligheten lämnar de digitala spår på var och en av webbplatserna där de går med på att avslöja ett inslag i deras personlighet eller sitt liv. 

Ibland är det föräldrarna själva som skapar sina barns digitala identitet. År 2019 hade 33% av föräldrarna börjat publicera foton av sina barn under sex månaders ålder på Internet i global skala. 

 

Digital identitet: Tips för föräldrar 

Innan vi tittar på de bra metoderna att förmedla till våra barn är det viktigt att titta på de bra metoder som deras föräldrar kan implementera. 

Barns risker ser helt annorlunda ut än de som deras föräldrar står inför. Högst upp på listan är sexuella övergrepp och trakasserier på barn online (skol- och icke-skolbaserad). Att publicera bilder på barn och avslöja faktisk information om deras smak eller vanor kan också utsätta dem för verkliga faror. 

Vissa Orange Cyberdefense-experter rekommenderar att du ALDRIG publicerar foton där dina barn är vända mot kameran och/eller i baddräkter och aldrig publicerar personlig information som deras för- eller efternamn. 

Användningen av en webbkamera-cache, antivirusprogram och aktivera föräldrakontrollsprogramvara på var och en av de enheter som barnet kan få tillgång till (och särskilt föräldrarnas smartphones) är också några av de tips som oftast kommer upp bland våra experter. 

 

Föräldrar: Hur kan ni göra ert barn medvetet om riskerna med Internet? 

När ett barn är i tonåren är det relativt svårt att övervakatonåringens internet-aktiviteter. Även om småbarn och barn kan övervakas varje gång de surfar på nätet, är det bästa att utbilda dem så tidigt som möjligt. 

Medlemmarna i Safer Internet Center förespråkar att öppna dialogen tillräckligt tidigt, på ett positivt sätt. Här är några av de frågor de rekommenderar: 

  • Vad tycker du mest om på internet och varför? 
  • Vad skulle du kunna göra om du gjorde mer skada än nytta om du är på internet? 
  • Vad är skillnaden mellan att prata med någon i verkligheten och att prata med någon online? 
  • Vilka typer av innehåll och information tror du publiceras online? 
  • Vad händer om någon publicerar foton av dig utan ditt tillstånd? 

Dessa frågor verkar enkla, men de kan användas för att anpassa sig till föräldrarnas vokabulär och till deras barns faktiska användningsområden. 

 

Hur skyddar ni era barn från farorna på nätet?
Digital identitet: Tips för barn 

 Om det bara finns två regler att införa för barn, oavsett ålder, skulle de vara följande: 

  • Använd alltid ett smeknamn
  • Använd alltid en avatar

Målet är att få barn att förstå att deras digitala identitet måste skilja sig från deras verkliga identitet. För att göra detta har Orange Cyberdefense-experter (som också är föräldrar) använt följande tekniker. 

  

För småbarn: 

  • Förklara att bakom olika devices finns riktiga människor, som inte alltid har de bästa avsikterna. Jämförelsen med sagan om Rödluvan (där mormor är en förklädd varg) fungerar ganska bra. 
  • Spela spelet “mysterium”: På internet borde ingen veta vem barnet är. Barnet måste därför hitta ett smeknamn och skapa en avatar. Det är också nödvändigt att göra barnen medvetna om att de inte ger någon information till främlingar. 

  

För barn: 

Eftersom sagan om Rödluvan kan verka lite föråldrad finns det även en annan möjlighet. Fråga barnen om vilken information och foton som de skulle dela med sig till en främling som skulle börja prata med dem på gatan. Och baserat på deras svar, gör dem så pass medvetna som möjligt. 

 

För tonåringar: 

Prata öppet med tonåringarna om de risker de står inför utan att förminska dem. En tonåring kommer antagligen att publicera bilder av sig själv på internet, även om de bara är aktiva i sociala nätverk. Att hjälpa dem att skapa privata konton och vägled dem att inte acceptera att de följs av människor de inte känner, är en bra grund för att skydda dem. 

I denna ålder är dialogen fortfarande nyckeln till framgång. Barn måste ha tillräckligt förtroende för sina föräldrar för att kunna be om hjälp utan rädsla för att bli tillrättavisade. 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.