Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Tillgångsinventering ICS

man-tittar-pa-data

Kartläggning av industriella system

Industrianläggningar modifieras ofta under flera decenniers livscykel och kan innehålla komponenter som inte är listade eller dokumenterade med säkerhetsaspekten. Det är därför viktigt att göra en inventering av hårdvara och mjukvaruutrustning.

Tillgångsinventeringen ger en tydlig och fullständig bild av industriella system och all kommunikation genom exakt dokumentation:

  • En uttömmande lista över utrustning
  • Kommunikationsflödesdiagram
  • Tillämpningslista

Kartläggning: Det första steget mot säkerhetskontroll

  • Identifiering av känslig utrustning
  • Upptäckt av möjliga attackvägar
  • Bedömning av sårbarhetseffekter
  • Förberedelser inför implementering av skyddslösningar
  • Hantering av “end-of-life” utrustning 
  • Integrering av CMMS
  • OT -Teams Federation

Tillgångsinventering ICS: Nästa steg

Ni kan inte skydda det ni inte kan se. Om ni vill veta exakt vilka enheter som finns i ert OT-nätverk och hur de är anslutna. Eller om ni har några frågor angående andra erbjudanden och tjänster relaterade till operativ teknik, industriell säkerhet eller IoT: tveka inte att fråga! Vi är här för att vägleda er om ert nästa steg mot en säkerhetsstandard som ligger före era konkurrenter.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.