Search

Industriell nätverksövervakning

Tappa inte siktet på målet: ICS-säkerhetsanalys

Är det så att attacker på era kritiska produktions- och tillverkningsprocesser var tidigare inte synliga för er på grund av brist på övervakning? Varför då? Genom att ansluta era produktions- och tillverkningsprocesser till ett centralt logghanterings– och SIEM-system (Security Information Event Management) blir attacker mot ert industriella systemlandskap synliga. I synnerhet nyare styrenheter och sensorer ger er värdefull logginformation, som ofta inte registreras centralt utan endast utvärderas i händelse av problem. Telemanagement erbjuder er inte bara den enkla möjligheten att utföra kriminaltekniska forensiskanalyser. I kombination med ett SIEM-system kan logginformation korreleras med andra komponenter i nästan realtid och därmed erbjuda er en aktiv attackdetektering inklusive lämpliga larm.

Med rätt visualisering kan ni äntligen göra attacker konkreta för ert kontrollcenter eller säkerhetsoperationscentret och era operativa anställda kan reagera aktivt. Återställ kontrollen. Använd säkerhetsanalyslösningar från Orange Cyberdefense GmbH för era produktions- och tillverkningsprocesser.

Industriell nätverksövervakning: Era fördelar

  1. Öppenhet om processerna i nätverksproduktion
  2. Omedelbara notifikationer av felaktiga eller manipulerade poster eller värden
  3. Automatiserade reaktioner möjliggör motåtgärder innan skador uppstår

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.