Search

Splunk IT Service Intelligence – bryggan mellan teknik och affär

man-tittar-pa-data

Knyt samman verksamheten med maskininlärning och artificiell intelligens – och gör den datadriven på köpet.

För att hantera komplexiteten att koppla data från tekniken till organisation och verksamhet, bygger Splunk IT Service Intelligence ut Splunks kapabilitet med nya funktioner knutna till tjänstemonitorering som är utformade för att stödja och användas av såväl tekniker som affärsledare.

Genom att först modellera upp verksamheten, från övergripande affärsområden visa produkt och ner till teknik, och sedan mäta vad som är viktigt för varje del av modellen så skapar man sig både en macro och en micro perspektiv vad som hände innan, vad som händer just nu och vad som är på väg att hända.

Då man fångar in både det stora och det lilla, det affärsnära och det tekniknära, i en och samma modell så kan man också knyta samman verksamheten på ett helt annat sätt då affärens resultat står i direkt relation med teknikens kapacitet, prestanda och funktion – något vi kallar Operationell Intelligens (Operational Intelligence).

Bakom kulisserna finns såklart Splunk Enterprise – tillgängligt både on-prem eller som molntjänst – som är en fantastiskt kapabel, skalbar och flexibel dataplattform för all slags data till alla slags ändamål. Splunk IT Service Intelligence drar nytta av dess maskininlärning och artificiell intelligence styrkor på ett användarvänligt sätt för att hantera, filtrera, analysera och lyfta fram avvikelser från normalt beteende, göra automatiska responser och förutspå framtida för att minimera mänskligt arbete av både effektivitet.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.