Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

three people managing cloud security

Managed Cloud Security [Infrastructure]

Molnet kan skapa en enorm komplexitet

Med den växande användningen av molnbaserade tjänster kan det finnas många dynamiska delar att övervaka och hantera.

Manuella säkerhetsverktyg är oftast inte tillräckliga för att klara av denna komplexitet.

Används molnet på ett säkert sätt?

Felkonfiguration är ett av de vanligaste misstagen i molnet, vilket kan leda till ett dataintrång och göra en organisation sårbar för attacker.

Därför är det av stor vikt att organisationer har kontroll på konfigurationer av offentliga molntjänster, för att hantera risker i molnet.

Läs mer om det delade ansvaret i molnet
Managed Cloud Security Infrastructure Figures Orange Cyberdefense

Förhindra felkonfigurationer, säkerställ efterlevnad och upptäckt av kända och okända hot

Orange Cyberdefense Managed Cloud Security Infrastructure

Vår CSPM-lösning (Cloud Security Posture Management) ger ett omfattande skydd av dina molntillgångar

  • En vy: sammanför säkerhetskontroller i en enda vy för att göra din molnsäkerhet enkel att överblicka och hantera

  • Visibilitet: få insyn i dina molntillgångar och dess beteenden

  • Efterlevnads- och konfigurationsrisker: förhindra dataintrång och regelöverträdelser med kontinuerlig övervakning och analys

  • Hotdetektion och respons: få detaljerade varningar vid första tecken på en anomali för att förhindra att mindre incidenter blir stora problem

Ladda ner faktablad

Få kontroll med den bästa kombinationen av molnbaserad säkerhet och mänsklig expertis

Your key benefits 

Mitigate Human Factor

Verify configuration based on security best practices to mitigate the risk of mistakes.

Powered by our Intelligence-led Security

Our proprietary and external sourced intelligence helps you make the right decisions

Win the battle against time

Detect threats around the clock and respond quickly to reduce impact of breaches.

Benefit from an approach adapted to your context and objectives

Highly scalable cloud security customized to client's need.
Orange Cyberdefense Forrester
Forrester: Orange Cyberdefense is rated as a "Strong Performer" in the Forrester Wave™

Connecting the dots

Idag står IT-team och säkerhetsteam inför decentraliserade och olika typer av accesser.

Användare får åtkomst till flera applikationer, i flera miljöer, från flera platser, vilket gör det svårare att säkra, kontrollera, spåra och hantera säkerhet.

Orange Cyberdefense hjälper dig att känna tryggheten i att fortsätta vara innovativ och utveckla med hjälp av molntjänster, utan de risker som följer med det.

Läs mer om säkerhet i molnet

Läs mer om säkerhet i molnet
team work orange cyberdefense

Contact us

You can count on us! So if you have any questions or would like to know more about how we can help you, please do not hesitate to contact us!

orange cyberdefense speech bubble with warning sign

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.