Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Security Maturity Assessment

Kontrollera din säkerhetsstatus idag!

För att nå ditt mål, måste du veta ditt utgångsläge

Vi hjälper till med rådgivning kring att utforma en effektiv cybersäkerhetsstrategi som passar den moderna cybervärlden.

Säkerhetsmognad är viktigt.

I en säkerhetsmogen organisation finns informationssäkerhetsmål omfattande; systematisk identifiering, analys och kontroll av risker. Arbetet stöttar anställda i att utföra sitt dagliga arbete och hjälper ledningsgruppen att förstå vad som händer och risker som ska hanteras.

Kontinuerlig förbättring

Få uppdateringar i realtid om händelser som kräver uppmärksamhet från säkerhetsteamet. Samarbeta med vårt team av cybersäkerhetsexperter och utnyttja kapacitet och branschexpertis för att hjälpa till att ytterligare förbättra ditt cyberförsvar.

Beprövad metodik

Dra nytta av en plattform som har utvecklats baserat på över 25 års erfarenhet av att designa, leverera och supportera säkerhetslösningar till stora organisationer över hela världen. Dra nytta av en plattform som har utvecklats av ett företag som förstår det nuvarande och framväxande cybersäkerhetslandskapet bättre än någon annan i världen.

Orange Cyberdefense tools icon

Handlingskraft

Genom handlingskraft och prioriterade rekommendationer, ges råd om de mest effektiva åtgärder för att öka din organisations säkerhetsmognad. Alla rekommendationer är gjorda av Orange Cyberdefense Cybersecurity Advisory Services (CAS) team och är 100 % specifika för din organisation.

Test alternative text

Giles Antonio Radford, 

CIO of Transcoma Shipping

Security Maturity Assessment har hjälpt oss att förstå vilka förbättringar av vår cybersäkerhetsverksamhet som bör prioriteras och varför. Med detta kunde vi skapa en handlingskraftig strategi för de kommande åren.

Executive rapportering

Genom ett klick genereras sammanfattande rapporter. Ge ditt ledningsteam de insikter de behöver för att hjälpa dem att fatta mer välinformerade projekt- och investeringsbeslut.

Branschjämförelse

Se hur er mognadspoäng jämförs med andra i er bransch, såväl som alla andra Orange Cyberdefense-kunder. Det ges möjlighet att spåra och övervaka hur din egen säkerhetsmognad förändras över tiden.

Kunskapens kraft

Vi föreslår att organisationer bör fokusera på nyttan och resultaten av att ha en process för sårbarhetshantering, och tillämpa det i enlighet med organisationens affärsstrategi och prioriteringar.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.