Search

Cloud Security Maturity Assessment

En analys baserad på erkända riktmärken inom branschen

Användning av molnet är förmodligen en realitet för er organisation. Frågan är om det finns en plan för hur ni ska hantera och använda den på ett säkert sätt. Vet ni hur era tillgångar skyddas? Vilka användare kan komma åt dem? Är  ansvarsfördelningen mellan era molnleverantörer och din organisation tydlig?

För att förstå vad man ska prioritera och hur man navigerar och hanterar säkerhetsarbetet är det avgörande att förstå nuläget. Orange Cyberdefense erbjuder ett strukturerat tillvägagångssätt för att bedöma din säkerhetsmognad ur ett molnperspektiv, ledd av erfarna säkerhetskonsulter. Detta gör att du kan planera, designa och implementera ditt säkerhetsprogram effektivt.

Faktablad

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.